Beste remedie tegen middagdip: aan je bureau eten

Je kent ze waarschijnlijk wel, die typische dipjes na de lunch. Terug op je werkplek kan je nog net een geeuw onderdrukken en loop je snel naar de koffiemachine voor een cafeïneboost. Er is echter een oplossing om van die vervelende middagdipjes af te komen. Aan je bureau lunchen, zo blijkt uit onderzoek.

Beste remedie tegen middagdip: aan je bureau eten

Op den duur weet een mens het niet meer: het ene moment krijg je de raad om je sandwich vooral niet voor je computerscherm op te peuzelen, het andere moment krijg je het advies om dat juist wel te doen. Nieuw onderzoek van de Humboldt Universiteit in Berlijn leert dat je beter af bent door op je werkplek te lunchen. Dat zou je namelijk in de namiddag een stuk productiever maken.

 

Beduidend productiever

De onderzoekers van de Humboldt Universiteit verdeelden hun proefpersonen in twee groepen. De ene groep kreeg de opdracht de lunch te gebruiken op hun werkplek, alleen en binnen een beperkt tijdsinterval. De tweede groep maakte daarentegen een korte wandeling naar het restaurant en lunchte daar gedurende een uur met een vriend. Om twijfel uit te sluiten kregen beide groepen exact dezelfde maaltijd voorgeschoteld. Vervolgens observeerden de onderzoekers beide groepen tijdens hun werk in de namiddag. Daaruit bleek al snel dat de deelnemers uit de eerste groep die in afzondering hadden gegeten alerter waren. Ze waren beduidend productiever en bleven langer gefocust. Diegenen die daarentegen met een vriend in het restaurant hadden gegeten, scoorden beduidend minder goed op alle vlakken.

 

Afhankelijk van de situatie

Dr. Werner Sommer, die het onderzoek leidde, oppert dat heel wat deelnemers wellicht hadden verwacht dat hun werkplek even inwisselen voor het restaurant beduidend meer positieve effecten zou hebben op het psychologische proces. Alle bestaande theorieën over stress indachtig lijkt het immers logisch dat even weg zijn van het werk je concentratie achteraf ten goede komt, maar dat bleek dus niet het geval. Mogelijke verklaring? Lunchen met je vrienden maakt dat je je na afloop meer ontspannen voelt, maar tegelijk zorgt dit ervoor dat je minder alert en dus minder productief bent. “Al is die verzwakking niet altijd negatief”, weet dr. Sommer. “Wel in jobs waar veel zelfcontrole nodig is, zoals laborant, boekhouder of bandarbeider.  In andere situaties is minder cognitieve controle echter een voordeel, zoals bij taken waarbij sociale harmonie of creativiteit nodig is.” De resultaten van de studie werden gepubliceerd in het vakblad 'Public Library of Science ONE'. 

Lundi 14 Octobre 2013 om 11:7

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //