En toen vroeg de rekruteerder naar mijn favoriete speeltje…

Heb je tijdens een sollicitatiegesprek ooit de vraag gekregen wat je favoriete speelgoed is en zat je toen vol ongeloof naar de rekruteerder te kijken? Weet dan dat die info van onschatbare waarde is voor de rekruteerder. Je favoriete speeltje zegt immers heel veel over welke richting je professioneel zou uitwillen…

En toen vroeg de rekruteerder naar mijn favoriete speeltje…

De vraag naar je favoriete speeltje maakt deel uit van de zogenaamde 'kerntalententest' , een populair instrument in de bedrijfswereld. Ze laat toe in te schatten of je in de job waarvoor je solliciteert wel op de juiste plaats zal zitten om jouw kerntalenten tot volle bloei te laten komen. Je kan immers een job nog zo graag willen, het is nog altijd niet zeker dat jij de geschikte man of vrouw bent voor die job. Bij de kerntalententest hangt alles af van de vaardigheden die soms diep verscholen zitten onder diploma's en ambities. Zo kan je bijvoorbeeld met een master geschiedenis op zak eigenlijk meer geschikt zijn om het te maken in de ict-sector. Met andere woorden: bij de kerntalententest is niets wat het lijkt. 

 

Weerspiegeling van jezelf

Even wat meer over die kerntalenten: het zijn eigenschappen die je ware (professionele) aard weerspiegelen, je potentieel én je intrinsieke motivatie om kennis en competenties te willen verwerven in specifieke disciplines die jou van nature liggen. Kerntalenten zijn als het ware je natuurlijke aanleg die wordt getypeerd door je sterke (en ook minder sterke) kanten. Op die manier gaan kerntalenten ook bepalen over welke vaardigheden je echt beschikt, wat je echte potentieel is maar ook wat  je aangeboren sterktes en zwaktes zijn. Samen vormen ze de blauwdruk van je persoonlijkheid, nog onder de laag van klassieke talenten, aanleg, competenties en vaardigheden. Ook gaat de kerntalententest ervan uit dat externe factoren zoals opvoeding, het milieu waarin je opgroeide,... je persoonlijkheid weliswaar beïnvloeden maar je echte kern - wie jij in wezen (professioneel) bent - nooit wezenlijk verandert. Dat is het uitgangspunt van de kerntalententest. Een praktisch voorbeeld dat die kerntalententest goed illustreert: een kind wordt niet creatief door met Lego te spelen maar speelt graag met Lego omdat het al creatief is.

 

Favoriete speelgoed

Wat heeft dat met het favoriete speelgoed uit je kindertijd te maken ? Welnu, om te achterhalen wat jouw ingewortelde talenten en natuurlijke drijfveren zijn, analyseert de kerntalententest met welk speelgoed je tussen je vierde en je twaalfde speelde. De redenering daarachter is dat je als kind immers nog niet onder druk van je omgeving stond en je spontaan koos voor wat je hart ingaf. Je komt zo een heleboel te weten over jezelf, je talenten en je motivatie. De analyse van je speelgedrag is echter niet zo simpel als het lijkt. Het is niet omdat je graag met Lego speelde dat je architect had moeten worden, maar het duidt wel op doelgerichte creativiteit of het talent om praktische problemen op te lossen. Opmerkelijk: gemiddeld beschikt ieder van ons over zo'n zes à negen kerntalenten, maar slechts 30% gebruikt die effectief tijdens zijn job. Een beroep dat tegen je kerntalenten indruist, kost je heel veel energie. De methode werd ontwikkeld door Danielle Krekels, zaakvoerster van het wervingsbureau voor ingenieurs Alprocor. Na duizenden diepte-interviews met sollicitanten, die vaak verwezen naar hun kindertijd, bemerkte ze een glashelder verband tussen het lievelingsspeelgoed van de geïnterviewden en hun talenten. 

Lundi 15 Avril 2013 om 15:10

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //