Er schuilt een Steve Jobs in ieder van ons

Wie droomt er niet van om eenzelfde carrièreparcours af te leggen als Steve Jobs, Richard Branson of Oprah Winfrey? Fred Colantonio, een Waalse marketing- en internetstrategieconsultant, moedigt je in zijn boek ‘L’attitude des héros’ aan om je te spiegelen aan deze helden. “De eigenschappen die Steve Jobs en Richard Branson succesrijk maakten, sluimeren ook in jou.”

Er schuilt een Steve Jobs in ieder van ons

Volgens Colantonio heeft iedereen het in zich om creatief te zijn, risico’s te nemen en het avontuur aan te durven. Maar de maatschappij, het politiek correcte denken en het feit dat we allemaal te bang zijn voor verandering drukken die eigenschappen een beetje weg. In zijn boek benadrukt hij ook dat we bij het begrip held niet moeten denken aan een soort Superman of Batman die probeert de wereld te verbeteren en het kwade te overwinnen. “We moeten gewoon rondom ons kijken”, zegt hij. “Dan stellen we vast dat er behoorlijk veel mensen zijn, die eigenlijk tegen alles en iedereen in hun droom hebben nagejaagd en gerealiseerd. Wat we denken te weten over succes moeten we gewoon vergeten, want succes is niets anders dan het gevolg van een bepaalde attitude.”

 

6 eigenschappen

Om zijn stelling te staven is Colantonio nog wat dieper gaan grasduinen in de levens van bekende succesrijke mensen zoals Oprah Winfrey en Richard Branson, hoewel daar al veel over gezegd en geschreven is. Hij komt tot de conclusie dat die succesrijke bekende helden hun welslagen eigenlijk te danken hebben aan zes eigenschappen, die – en dat is het goede nieuws –binnen ieders handbereik liggen. Het gaat om nederigheid, naïviteit, intuïtie, aanpassingsvermogen, luisterbereidheid en een zekere uniciteit. Volgens Colantonio komt het er op aan die eigenschappen die in ons karakter een sluimerend bestaan leiden, weer tot leven te wekken.

En het boek geeft ook concrete trips & trics om dat te doen en zo je dromen waar te maken. Hij reikt concrete pistes aan om ofwel binnen een organisatie ofwel door zelf je bedrijf op te starten ook zelf een held te worden.  

 

www.fredcolantonio.be
www.lattitudedesheros.be

Mardi 21 Mai 2013 om 11:26

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //