Geen ervaring: wat vertel je dan op je cv?

‘Ervaring gewenst of vereist’. In de meeste vacatures duikt het clichézinnetje telkens weer op. Laat je als jonge starter hier niet door afschrikken om te solliciteren voor een job, waarvoor je in aanmerking komt.  Compenseer je gebrek aan betaalde ervaring door de nadruk te leggen op andere relevante projecten en vaardigheden. Illustreer je enthousiasme met voorbeelden.

Geen ervaring: wat vertel je dan op je cv?

Denk bij het opstellen van je CV vanuit het perspectief van de werkgever.

Selecteer vervolgens vanuit die invalshoek interessante studieprojecten, vakantiejobs of papers waarbij je relevante vaardigheden hebt gebruikt.  Laat die initiatieven in het oog springen bij deze sollicitatie. Zo kan het gebeuren dat bepaalde studieprojecten een meer prominente plaats krijgen op je CV dan minder relevant maar betaald werk. Bij heel wat starters of carrièreswichters leeft de overtuiging dat werkgevers alleen geïnteresseerd zouden zijn in betaalde werkervaring. Dat klopt niet.

 

Ook vrijwilligerswerk of gemeenschapsdiensten, studieprojecten of stages komen in aanmerking om aan te geven dat je het geknipte profiel hebt. Het is een interessante oefening om elk aangehaald studieproject te ontleden en het op te delen in doelstellingen,  bereikte resultaten en opgedane ervaringen. Op die manier ziet de werkgever meteen welke vaardigheden je zoal in de vingers hebt.

 

Overtuig met voorbeelden

Een van de voornaamste uitdagingen is je toekomstige werkgever  overtuigen dat je uit het goede hout gesneden bent. Hoe maak je de rekruteerder duidelijk dat je over de gewenste karaktereigenschappen beschikt? Gewoon schrijven dat je gemotiveerd en enthousiast bent volstaat niet. Het effect zal veel groter zijn als je dit ook illustreert met praktische voorbeelden.
Iets  compleet nieuws opstarten, kan aantonen dat je capabel bent om hindernissen te nemen en door te zetten.  Nam je bijvoorbeeld het initiatief om een lokale Lets-service (waarbij buren diensten onderling gratis ruilen) uit de grond te stampen om het budget van je studentenhome te drukken? Of was jij degene die voor je huis- of kamergenoten een energiebezuinigingsplan opstelde, zodat ze jaarlijks enkele honderden euro’s konden besparen?  Probeer waar mogelijk om je prestaties ook in cijfers te vatten, zoals  ‘500 euro’ of ‘30 procent’ tijd bespaard. Dat maakt het meer concreter voor de rekruteerder. Deze ervaringen onderlijnen dat je een neus hebt voor organisatie, dat je commercieel talent hebt en vlot met anderen kan samenwerken.  Rijg je sinds je zestiende de parttime jobs aan elkaar om je studies mee te helpen financieren, dan kan dit wijzen op karaktertrekken zoals bescheidenheid, inzet en doorzettingsvermogen. Om je enthousiasme in de verf te zetten, kan je in je CV aanstippen dat je je kennis van een bepaalde sector bijspijkerde door deel te nemen aan online communities, een extra cursus of een eigen project.

 

Durf afwijken van de chronologie

Een strikte chronologie hoort er in de meeste cv’s nog steeds bij. Durf daarvan afwijken. Denk vanuit het standpunt van de werkgever die vooral op zoek is naar relevante informatie. Pas je CV daarom aan naargelang de vacature, en geef belangrijke informatie een prominente plaats. Een studieproject dat nauw aanleunt bij de job waarnaar je solliciteert, vermeld je beter vóór een minder relevante werkervaring. 

Mardi 5 Mars 2013 om 9:28

Kari Van Hoorick

// //
// // //
// // // //