Gezond leven, beter studeren?

Er is een verband tussen de levensstijl van studenten en hun resultaten op academisch vlak, zo bleek uit onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Gezond leven, beter studeren?

Onderzoeker Tom Deliens volgde 101 eerstejaarsstudenten aan de Brusselse universiteit en kwam tot opmerkelijke conclusies. Op basis van de lijsten met aanwezigheden bij de examens stelde hij vast dat vooral mannelijke studenten het soms wat minder nauw nemen met hun academische verplichtingen.

Wie 1 of meer examens miste, bleek er bovendien een minder gezonde levensstijl op na te houden dan gemiddeld. Hoe dat gemeten werd? Met een lintmeter! De minder gedreven studenten zagen de omtrek van hun taille tijdens het eerste semester sneller toenemen dan gemiddeld bij hun studiegenoten, wat onder meer te maken had met hun aantal bezoeken aan het frietkot en het studentenrestaurant. En van veel bier drinken krijg je ook een dikke pens...

Ook bij de studenten die wél braaf hun examens aflegden, legde Deliens een verband tussen een reeks risicofactoren en studieresultaten. Mannen scoorden gemiddeld wat minder goed - dat is niet echt een verrassing meer -, en ook lagere cijfers op de middelbare school zijn een ongunstige indicatie voor de prestaties in het hoger onderwijs.

Minder voorspelbare risicofactoren zijn zaken als een hogere body mass index (bmi), gewichtstoename, diëten, een hogere consumptie van frisdrank, alcohol en fastfood. Ook studenten die aangaven dat ze veel gamen, presteerden gemiddeld minder goed.

Er is wel meer onderzoek nodig om te kunnen stellen dat er ook een oorzakelijk verband bestaat tussen een gezonde levensstijl en studieprestaties. Al de risicofactoren die hierboven staan opgesomd, kan je bijvoorbeeld net zo goed in verband brengen met wilskracht, zelfdiscipline en volwassenheid. Studenten wéten wel degelijk dat gezond leven een goed idee is, maar sommigen vinden nu eenmaal dat ze daar later nog genoeg tijd voor hebben, als ze groot zijn.

Lundi 2 Mars 2015 om 15:42

Manu Sinjan

// //
// // //
// // // //