Het concept "werkuren" is verouderd

De snelle digitalisering zorgt ervoor dat het concept van werkuren zoals we die traditioneel gewoon waren helemaal aan het vervagen is.

Het concept

De aandacht voor de balans tussen werk en privéleven, die volgens rekruteerders en bedrijfsverantwoordelijken, almaar aan belang wint bij jonge werknemers is daardoor eigenlijk ook een achterhoedegevecht want werk en privéleven vloeien steeds meer in elkaar over. Sommigen vinden het misschien een kwalijke evolutie – want een werknemer wordt steeds meer geacht ook in zijn vrije tijd “werkmails” te beantwoorden – maar die ontwikkeling is niet meer te stoppen en alles wel beschouwd, zitten er ook voordelen aan vast.

 

Overuren bij beantwoorden van mails? 

In Brazilië is onlangs een wet goedgekeurd die bepaalt dat de werkgever het beantwoorden van mails door de werknemer buiten de werkuren – bijvoorbeeld via zijn smartphone of tablet – moet compenseren. Op basis daarvan kan de werknemer dus “overuren” inbrengen. De Braziliaanse overheid gaat er duidelijk vanuit dat het te maken heeft met altijd en overal werken en bereikbaar zijn, en dat er dus sprake is van een verhoogde druk op de werknemer. De wet wil deze druk beperken.

 

Ouderwetse visie

Op zich is dat misschien geen slecht uitgangspunt, maar het getuigt toch wel van verouderd denken. Sterker nog, het is eigenlijk een heel ouderwetse visie die nog altijd het concept van de werkuren centraal stelt. En daar mag en kan het in de snel veranderende maatschappij eigenlijk niet meer op aankomen. Waar het wel om draait, is om zo efficiënt mogelijk te werken, en dit zowel voor de werkgever als de werknemer. Op dat vlak is er nog altijd veel werk aan de winkel, want ondanks de enorme technische mogelijkheden om overal en op gelijk wel tijdstip te werken, blijven we duizenden uren per jaar verliezen in de files

 

Positieve consequenties 

Dat werk en privéleven in elkaar overvloeien heeft trouwens ook positieve consequenties voor jou als werknemer. Zo moeten ondernemingen die je nog altijd verbieden om gebruik te maken van sociale media tijdens de werkuren eigenlijk ook stilaan inbinden, omdat ze zo werknemers aan banden leggen en het risico lopen dat talentvolle mensen, die in staat zijn snel informatie te gebruiken, naar elders verkassen. Het privéleven dringt dus door op de werkvloer en verandert daar de jarenlange hiërarchische tradities. Werkgevers moeten dankzij jouw talent het verschil maken en daarom zullen ze het “nieuwe werken” steeds meer moeten omarmen: toelaten dat jij werkt, waar en wanneer je wil – op voorwaarde dat de resultaten er zijn natuurlijk – maar ook toelaten dat jij, afhankelijk van je persoonlijkheid, kan werken op een manier die zowel voor jou als voor de organisatie de meest efficiënte is.

Mardi 26 Novembre 2013 om 10:31

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //