Hoe krijg je de juiste feedback na een fout gelopen sollicitatie?

Solliciteren biedt geen garantie op succes. De meesten onder ons krijgen vroeg of laat af te rekenen met een afwijzing.  Op die momenten is het belangrijk om constructieve feedback te vragen, waaruit je praktische lessen kan trekken voor de toekomst. Dat kan aan de hand van de juiste vragen.

Hoe krijg je de juiste feedback na een fout gelopen sollicitatie?

Duiding of feedback na een afwijzing gebeurt lang niet altijd. Integendeel zelfs. Veel te weinig kandidaten kunnen rekenen op  een uitgebreide analyse  door de rekruteerder in kwestie. Meestal moeten sollicitanten zich tevreden stellen met vage, algemene verklaringen of met de boodschap dat ze ‘voor iemand anders hebben gekozen’. Dat is weinig constructief. Als afgewimpelde kandidaat blijf je zo achter met een gevoel van afwijzing en frustratie. Je hebt niet alleen naast de job gegrepen. Deze hele sollicitatie-ervaring heeft je op deze manier bovendien niets bijgeleerd. Het gevaar is reëel dat kandidaten prompt hun sollicitatie-en interviewtechnieken helemaal gaan omgooien, in de hoop zo een beter resultaat te boeken bij een volgende poging. Die reactie leidt zelden tot een betere strategie. Om je aanpak effectief bij te schaven komt het erop aan om te achterhalen waar het voor jou is misgelopen.

 

Hoe vraag je om feedback?

Aangezien de kans klein is dat de werkgever spontaan terugkoppelt over je presentatie, ligt de bal in het kamp van de kandidaat zelf. Durf bij een afwijzing om feedback te vragen maar pak dit positief aan. Vermijd negatieve of al te assertieve vragen zoals ‘Waarom ben ik niet gekozen?’, ‘Wat heb ik fout gedaan?’  of ‘Wat waren mijn zwakke punten bij het interview?’.
Pols de interviewer die jou beoordeeld heeft, wel naar enkele tips om je eigen interviewtechnieken te verbeteren bij volgende sollicitaties. Of vraag bijvoorbeeld een of twee aanwijzingen om je presentatie op te krikken.
Heb je toch het gevoel dat je geen constructieve feedback krijgt, dan kan je eventueel een tweede maal om duiding verzoeken. Als je dat opnieuw doet, formuleer je vraag dan concreet. Bijvoorbeeld: Kan je me een aanwijzing geven wat ik volgende keer beter kan doen? Is de interviewer echter niet geneigd om veel feedback te geven, dan laat je het beter zo.  In die gevallen werkt het niet om nog gerichtere  vragen te stellen. 

 

Welke feedback is nuttig?

Concrete tips zijn het meest bruikbaar. Enkele voorbeelden van nuttige feedback voor sollicitanten:

  • Je praat teveel, waardoor de interviewer de kern van je betoog mist of waardoor hij niet al zijn vragen kan gesteld krijgen.
  • Je komt te gereserveerd over, je lijkt niet enthousiast over de job.
  • Je bent ongepast assertief.
  • Je slaagt er niet in om je ervaringen om te zetten in een taalgebruik dat de interviewer weet te begeesteren.
  • Je gaat niet in op alle vragen, of je belicht niet alle aspecten op de shortlist van de interviewer.
  • Je ‘leest’ de interviewers niet,  je bent er tijdens het gesprek niet in geslaagd om een zekere band op te bouwen met de aanwezige verantwoordelijken.

Bouw voort op wat werkt

Een afwijzing is voor niemand fijn maar probeer nadien voort te bouwen op wat wel werkt. Vertrek vanuit je sterke punten en schaaf stap voor stap bij waarop je kritiek kreeg. Gebruik de feedback als een realitycheck . Ze geven je inzicht in welke eerste indruk je maakt en welk beeld van jou blijft hangen na afloop van een jobgesprek. 

Mardi 17 Septembre 2013 om 14:37

Kari Van Hoorick

// //
// // //
// // // //