Hoeveel verdient je baas?

Welk bedrag ziet de baas maandelijks op zijn loonbriefje verschijnen? Het is een goedbewaard geheim op elke werkvloer. Toch kan je als ‘gewone’ werknemer zelf inschatten of jouw baas twee, twintig of tweehonderd keer zoveel verdient als jij.

Hoeveel verdient je baas?

Niets houdt je tegen om je baas op de man (of vrouw) af te vragen hoeveel hij verdient. Alleen zullen weinig werknemers dat effectief doen – we vragen zelfs onze eigen collega’s niet wat er op hun loonbrief staat! Goede vriendjes worden met medewerkers van de payroll-administratie zal ook niet helpen. Zij kennen de toplonen van de firma, maar zijn tot geheimhouding gedwongen.

Om te beginnen kan je eens een kijkje nemen bij de FOD Economie, die om de zoveel tijd de gemiddelde bruto maandlonen in België oplijst. Check de meest recente cijfers (uit 2012) op economie.fgov.be. Werk je in een groot bedrijf? De ceo’s van grote ondernemingen verdienen gemiddeld 8.948 euro bruto. Het loon van de hogere topmanagers schommelt gemiddeld rond 5 à 6.000 euro, of ze nu in de ICT, de zakelijke dienstverlening, marketing, reclame, industrie, bouw, logistiek,… werkzaam zijn.

Op het internet vind je een aantal salarisbarometers en loonwijzers, en ook de vakbonden publiceren zulke studies. Gevonden in een loonwijzer uit 2014: het hoger management zou gemiddeld 45% meer verdienen dan de onderste lonen in het bedrijf. Reken zelf maar uit. “In België zijn er geen wettelijke regels over hoeveel méér de baas mag verdienen dan zijn personeel”, zegt onderzoeker Sem Vandekerckhove van het HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven. “Het loonbeleid van bedrijven is een kwestie van ethische codes en ‘soft law’, zoals het verplichte remuneratieverslag.”

Inderdaad, beursgenoteerde ondernemingen zijn sinds 2010 verplicht om een remuneratieverslag op te nemen in het jaarverslag voor de ondernemingsraad. Daarin worden de lonen van de bestuurders en topmanagers vermeld, en de vakbond kan dit verslag inkijken. “Slimme werknemers kopen gewoon aandelen van hun eigen onderneming”, tipt Vandekerckhove. “Op de aandeelhoudersvergadering stemmen zij mee over het remuneratieverslag waarin de lonen van de managers worden voorgesteld.”

Bij de overheid is het heel wat makkelijker te achterhalen hoeveel je overste verdient. Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een loon op basis van vastgelegde salarisschalen. Die gelden zowel voor een arbeider als voor de directeur-generaal. Via de salarissimulator op werkenvoorvlaanderen.be kan je zelf het salaris van je baas berekenen. Tip: de lonen van de hoogste ambtenaren zitten in salarisschaal A311 en A411.

“Weet wel dat het inkomen van topmanagers – in de overheid of privé - vaak prestatiegebonden is, en ook afhangt van allerlei toelagen en winstpremies”, merkt Vandekerckhove nog op. “Je moet dus altijd rekening houden met een zekere onvoorspelbaarheidsfactor.”

Mardi 18 Août 2015 om 11:19

Gerlinde De Bruycker

// //
// // //
// // // //