Je baas gaf je loonopslag: moet hij zich daar aan houden?

Het is zover, na een constructief gesprek met je baas heb je vooruitzicht op een mooie loonsverhoging. Vraag: moet je baas na het gesprek zich ook aan zijn woord houden ?

Je baas gaf je loonopslag: moet hij zich daar aan houden?

Er is die Amerikaanse uitdrukking die zegt: 'put your money where your mouth is'. Vrij vertaald betekent dat 'praatjes vullen geen gaatjes'. Jouw baas kan jou met andere woorden beloven dat de bomen tot in de hemel groeien. Zijn ware intenties zal je pas kennen wanneer de loonsverhoging die hij jou heeft beloofd, ook effectief op je rekening belandt.

 

Heerlijke kluif

Mondelinge afspraken maken over belangrijke, werk gerelateerde items doe je altijd best met mondjesmaat. Je baas kan immers zijn woord geven maar is hij daardoor ook wettelijk verplicht zich daar aan te houden ? Jurisprudentie toont aan dat vandaag de dag zelfs een eenzijdige verklaring (van de kant van je baas of van jezelf) voldoende is om rechtsgeldig te zijn. Daarbij komt echter een belangrijke nuance: de verklaring is enkel rechtsgeldig wanneer de verklaring op zichzelf geldig is. Zoals steeds, voor interpretatie vatbaar dus en gelijk een heerlijke kluif waar tal van (juridische) partijen zich gegarandeerd met veel plezier op zouden storten om het gegeven zodanig te draaien en te keren dat het vooralsnog in het voordeel van de één of ander uitdraait. Bedoeling is uiteraard niet om mekaar meteen juridisch in de haren te vliegen, met gezond verstand kom je al een heel eind.

 

Wanneer je bijvoorbeeld mondeling een loonsverhoging afspreekt met je baas, kan je na het gesprek via een e-mail naar je baas (met eventueel diens baas in cc) de gemaakte afspraken resumeren.

 

Heel wat factoren

Alles begint zoals gezegd echter met een geldige verklaring door je baas. Stel: je baas belooft je een loonsverhoging van duizend euro bruto terwijl de barema's in functie van bijvoorbeeld de cao's of regulering door de overheid in de sector waar je werkzaam bent een maximum plafond beschrijven dat een stuk onder die duizend euro ligt. Dan kan je dus niet van een geldige verklaring spreken, en hoeft je baas zich daar in principe niet aan te houden.

 

Voorts wordt van je baas ook verwacht is dat hij een bekwaam persoon is. Hiermee wordt niet bedoeld dat hij enkel competent is voor zijn job maar ook juridisch handelingsbekwaam. Voorts is ook van belang dat de belofte gemaakt door je baas betrekking heeft op een bepaalbaar voorwerp. Jou een stukje grond beloven op de maan is (op dit moment) bijvoorbeeld niet echt bepaalbaar. Heel wat factoren spelen dus mee wanneer het op die loonsverhoging aankomt.

 

Juridisch kluwen

Maar er is meer: het kan zijn dat je baas je een verhoging heeft beloofd maar verder geen concrete details heeft gegeven. Wanneer daar vervolgens niets van in huis komt en je bij hem gaat aankloppen, heb je in principe geen verhaal. Waarom ? Hij heeft je immers enkel gesproken over een verhoging zonder te zeggen wat die verhoging inhoudt waardoor je geen referentiepunt hebt om die 'verhoging' te bepalen en die belofte dus niet bepaalbaar is, en bijgevolg niet geldig. Alsof dat nog niet genoeg is, moet je baas ook een geoorloofde oorzaak hebben om je een loonsverhoging toe te kennen. Wanneer hij jou een loonsverhoging heeft beloofd, is de reden in principe geoorloofd. Zoals je ziet, kan je bij discussie gelijk in een complex juridisch kluwen terechtkomen. Indien dit soort situaties ontstaat is het vertrouwen echter geschonden en kan je als medewerker best de koe bij de horens vatten. Dat betekent dat je je baas ermee confronteert, je loonsverhoging vooralsnog opeist en desnoods je baas ter verantwoording roept (of laat roepen).  

Mercredi 18 Février 2015 om 11:17

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //