Je hebt ook storytelling nodig bij solliciteren

Niemand kan er nog naast kijken. Storytelling en personal branding zijn dé fenomenen van de laatste jaren. Net zoals merken erachter gekomen zijn dat ze een verhaal moeten vertellen om nog aansluiting te vinden bij potentiële kopers, kan ook jij bij je jacht op een job je kansen vergroten als je de principes van storytelling toepast.

Je hebt ook storytelling nodig bij solliciteren

Je carrière en wat daaraan voorafgaat zijn, als je het goed beschouwt, eigenlijk ook een aaneenschakeling van momentopnames die samen een verhaal vormen met onverwachte wendingen, obstakels en mijlpalen. En net zoals bij de beste verhalen hoop je dat ze goed eindigen. Het komt erop aan dat verhaal op een dergelijke manier te vertellen, dat het ergens een klik doet ontstaan met de rekruteerders.

Je moet hen met andere woorden emotioneel raken, net zoals je zelf tot de actie van het aankopen overgaat als een bepaald merk jouw emoties weet te raken. Je koopt tickets van Tomorrowland omdat het verhaal van de organisatoren bij jou aanslaat en Coca-Cola probeert je, onder meer met de slogan “open happiness”, het gevoel te geven dat je gelukkiger zal worden van de frisdrank.

Makkelijker gezegd dan gedaan? Niet als je rekening houdt met enkele basisprincipes om een goede story over jezelf te brengen: doe eerst aan een grondige introspectie en vertel waarom je doet wat je doet. Je zal verbaasd staan over de verhalende kracht van een dergelijke aanpak en van de manier waarop je verhaal dan bijblijft. Vertel het verhaal van de hindernissen en tegenstanders die je overwonnen hebt. Waarom was het moeilijk een stage te krijgen?Wat heb je geleerd als babysitter of van je taak in de speelpleinwerking? Op die manier verhoog je sterk de narratieve kracht van wat je te zeggen hebt en is de kans veel groter dat je verhaal bijblijft.​


Wijs op de waarde van je werk

Dat kan ook als je nog geen echte professionele ervaring hebt. Als je bijvoorbeeld een studentenfuif mee hebt helpen organiseren, kan je verwijzen naar de betrokkenheid die je daarmee hebt weten tot stand te brengen. Als je iets doet of beslist heeft dat onvermijdelijk implicaties. Te vaak vertellen we daar te weinig over. Als je dat wel doet, wek je zeker meer interesse en breng je ook gemakkelijker een conversatie op gang.

Vertel waarom je graag hard werkt en illustreer dat

Zeker in deze tijden trekken veel organisaties liever leergierige harde werkers aan dan echte cracks met enorm veel talent die er liever de kantjes aflopen. Illustreren waarom je hard wil werken, kan dus in je voordeel pleiten. Vertel de interviewers vanwaar die drang komt.

Steek wat drama in je verhaal

Je moet zeker niet alles over je leven in chronologische volgorde vertellen. Je kan gerust met flashbacks werken. Begin bijvoorbeeld bij je laatste vakantiebestemming en de reden waarom je die gekozen hebt. Of vertel waarom een gebeurtenis van een aantal jaar geleden je aan je kindertijd deed denken. De basis van alles wat rekruteerders over jou moeten weten, staat in je cv. Gebruik het gesprek dan ook om extra informatie te geven, om uit te pakken met verhalen, die verduidelijken wie je echt bent. Je zal veel meer kans maken op een job als je bijvoorbeeld vertelt dat je bij de dramatische gebeurtenissen op Pukkelpop van enkele jaren geleden één der eerste was die bij buurtbewoners ging aankloppen om hulp te vragen.

Lundi 16 Mars 2015 om 14:4

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //