"Jonge afgestudeerden niet klaar voor uitdagingen van morgen"

Nu de wereld steeds sneller verandert en steeds complexer wordt, vragen almaar meer specialisten zich af  of ook de jongeren die de komende jaren zullen afstuderen wel klaar zijn voor alle uitdagingen die op ons afkomen. Professor Michael Jacobides van de London Business School denkt alvast van niet.

“In een wereld die zo vloeibaar wordt”, stelt hij, “kunnen we niet blijven vasthouden aan het strakke en rigide onderwijssysteem dat de industrielanden nog altijd kenmerkt.”

 

Verkeerde aanpak….

Jacobides laakt met name het feit dat westerse onderwijssystemen nog altijd veel te veel de nadruk leggen op het vergaren en reproduceren van kennis. Volgens hem zou de focus veel meer moeten liggen op vaardigheden zoals aanpassingsvermogen en een ingesteldheid die gericht is op het creëren van toegevoegde waarde. Er zijn daarvoor wel verzachtende omstandigheden aangezien onze schoolsystemen nog dateren uit de tijd waarin informatie schaars was en waarin het dus handig was om die informatie op te slaan en te onthouden. Bovendien moesten universiteiten tot niet zo lang geleden talenten opleiden en vormen die na hun afstuderen hun brood zouden moeten gaan verdienen in sterk gecentraliseerde en gestructureerde bedrijven.

 

…voor een nieuwe wereld

Opleidingen hebben lang geleid tot duidelijk gedefinieerde beroepen zoals dokter, advocaat, leraar of bediende maar de wereld waarin beroepen, zo duidelijk zijn gedefinieerd bestaat volgens Jacobides niet meer. “Er is steeds meer sprake van branchevervaging, informatie is overal en altijd beschikbaar en er heerst wereldwijde concurrentie. Daarom moet de creatie van toegevoegde waarde overal voorop staan. Vergeet niet dat in een land als India elk jaar een half miljoen hoog gekwalificeerde en goed Engels sprekende ingenieurs afstuderen. De wereld is de jongste jaren zo sterk en zo snel veranderd dat de ontwikkelde industrielanden zich niet langer kunnen veroorloven vast te houden aan een onderwijssysteem dat in wezen nog altijd hetzelfde is als honderd jaar geleden.”  

Ook bedrijven moeten het anders aanpakken

Jacobides wijst niet alleen de onderwijssystemen met de vinger, ook de ondernemingen zullen stilaan de prijs moeten betalen voor het feit dat ze onvoldoende investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. “Ondertussen schuiven ze de hete aardappel in het bord van de academische wereld. Want die levert hen jonge gediplomeerden af die niet klaar zijn voor een job in het bedrijfsleven. Niet omdat ze niet met een computer kunnen werken of niet op de hoogte zijn van alle technologische ontwikkelingen, wel omdat ze niet kritisch en probleemoplossend genoeg kunnen denken en onvoldoende in team kunnen werken. En ook hun attitude en verantwoordelijkheid zouden beter kunnen.”  Jacobides luidt dan ook de noodklok: “Als we echt willen vermijden dat we de jongeren die nu afstuderen, en voor wie de ouders zich talloze opofferingen getroosten, straks een verloren generatie moeten noemen”, zo zegt hij, “dan is het dringend tijd om actie te ondernemen. Enkel als dat gebeurt in samenspraak en overleg tussen de overheid, de academische wereld en het bedrijfsleven is er kans op slagen. ”

Bron: Harvard Business Review

Mardi 25 Février 2014 om 11:45

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //