Keuze tussen 2 jobs: ga je voor geld of voldoening?

Door de moeilijke tijden op de arbeidsmarkt verstuur je wellicht heel veel sollicitatiebrieven. En dan kan het gebeuren dat je plots twee jobs aangeboden krijgt. Kies je dan voor geld of voor voldoening? De ervaring leert dat een keuze die louter gebaseerd is op loon zelden de goede is. De voldoening is belangrijker. Maar hoe kan je inschatten of je die in een job zal vinden? 

Keuze tussen 2 jobs: ga je voor geld of voldoening?

Dat nogal wat mensen de balans tussen werk en privéleven als zo belangrijk ervaren, komt natuurlijk omdat die de laatste jaren vaak verstoord is geraakt. Waarom? Omdat veel mensen in de eerste plaats naar hun loonbriefje keken en pas in tweede instantie naar de vraag of hun job hen ook voldoening bood.

 

Subjectief

Natuurlijk is voldoening een subjectief begrip. Toch geldt voor ieder van ons dat een drietal factoren daarbij een cruciale rol spelen:

  • Er moet een duidelijk verband zijn tussen je talenten en kwaliteiten enerzijds en de arbeidstevredenheid anderzijds.
  • De werkomgeving en alles wat daarmee samenhangt bepalen in grote mate of je fluitend naar je werk gaat.
  • De doelstellingen en de waarden van de organisatie waarvoor je aan de slag gaat moeten samenvallen met de jouwe.

Stel jezelf volgende 3 vragen

Om zicht te krijgen op de graad van voldoening die een job je zal opleveren, moet je eigenlijk drie vragen stellen.

 

1. Past het werk bij je vaardigheden?

Vaak gaat men er automatisch van uit dat je automatisch plezier beleeft aan een job waarin je mag doen waar je goed in bent. Maar dat klopt niet altijd. Je kan bijvoorbeeld keigoed zijn in Excel, maar het stomvervelend vinden. Met andere woorden: maak zoiets goed voor jezelf uit en trap niet in de valkuil automatisch te doen wat je goed kan, want misschien ben je wel iemand die juist het grootste plezier beleeft aan het kunnen leren van nieuwe dingen.

 

2. Past de werkomgeving bij je persoonlijkheid?
Om je goed te voelen is niet alleen de inhoud van de job belangrijk, maar ook de omgeving. Iedereen heeft een persoonlijke biotoop. Ben je iemand die heel creatief en productief is en die wil dat het vooruitgaat, dan zal je je, ook als de jobinhoud wel bij je past, niet gelukkig voelen in een te bureaucratische omgeving.
 
3. Vallen de waarden van het bedrijf samen met de jouwe?
Je missie vinden en formuleren is niet gemakkelijk. Maar als je je missie eenmaal helder hebt, dan is de kans veel kleiner dat je in een job terechtkomt die je geen voldoening schenkt. Uiteraard zal je als Greenpreace-activist niet bij een wapenfabriek gaan werken. Maar soms zijn de zaken minder duidelijk en moet je dus goed afwegen wat voor jou kan en niet kan. Het is trouwens één van de redenen waarom bedrijven tegenwoordig grote inspanningen doen om hun identiteit veel duidelijker te omschrijven dan vroeger het geval was. Zo krijgen ze immers gemotiveerde medewerkers die helemaal op dezelfde golflengte zitten.

 

Geld komt vanzelf als je voldoening hebt 

Als je je betrokken voelt bij je bedrijf en plezier beleeft aan je werk zal je normaal ook productiever zijn en betere resultaten halen. Normaal vertaalt zich dat ook redelijk snel in erkenning, al dan niet in de vorm van een hoger loon. Met andere woorden: het is altijd beter om te kijken naar de voldoening die je in je werk kan krijgen dan naar het geboden loon. 

Mardi 17 Septembre 2013 om 9:47

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //