Op dit moment op zoek naar een job: hoe goed sta jij ervoor?

Ben jij momenteel op jobjacht? Dan weet je uiteraard dat het succes daarvan grotendeels afhangt van je eigen vaardigheden maar dat dat succes ook is gerelateerd aan de economische conjunctuur.  Die heeft immers rechtstreekse gevolgen voor de arbeidsmarkt.

Op dit moment op zoek naar een job: hoe goed sta jij ervoor?

Ondanks de positieve berichten die in de media verschijnen, blijven de werkgevers in realiteit op de rem staan als het op aanwerven aankomt voor het eerste kwartaal van 2014. Vier procent van de 65.000 (waarvan 750 in België) ondervraagde werkgevers is van plan om nieuwe mensen in dienst te nemen tijdens de eerste drie maanden van 2014. Zowat vijf procent van de ondervraagde werkgevers denkt daarentegen om medewerkers te laten gaan tijdens het eerste trimester van dit jaar. De nettotewerkstellingsprognose blijft vrij stabiel, dat wil zeggen op ongeveer hetzelfde niveau als vorig jaar rond dezelfde tijd. Werkgevers blijven dus voorzichtig en uiteraard heeft zulks zijn weerslag op het succes van jouw zoektocht naar een nieuwe job.

 

Beter in grootsteden

Wanneer we in België over de gewesten heen kijken, kunnen we stellen dat de verwachtingen op het vlak van werkgelegenheid in Vlaanderen vrij stabiel blijven met een verlies van 1 procentpunt. In Wallonië verliezen de tewerkstellingsvooruitzichten daarentegen 3 procentpunten en duiken ze opnieuw licht in het rood (-2). Brussel gaat voor een lichte herstelling met nul procentpunt. Het gaat hier uiteraard over tewerkstellingsgemiddelden. Wanneer we kijken naar Vlaanderen is het een feit dat je in steden als Brussel en Antwerpen professioneel nog steeds sneller aan de bak komt dan pakweg de gemiddelde provinciestad om maar wat te zeggen. Statistieken zoeken immers altijd naar gemiddelden. Aan jou om echter de reële opportuniteiten te bekijken.

 

Optimisme versus pessimisme

Wanneer we specifiek naar de verschillende sectoren kijken m.b.t. werkgelegenheid in België dan kunnen we stellen dat je het best af bent op zoek naar een job in de sectoren elektriciteit, gas en water (met een stijging van drie procentpunten) alsook landbouw, jacht, bosbouw en visserij (stijging van twee procentpunten). Ook de sectoren transport, logistiek en communicatie doen het aardig met een stijging van twee procentpunten. De overheid blijft ondanks de voorzichtige prognoses eveneens aanwerven (+ 1 procentpunt). De overige sectoren kijken aan tegen een nulgroei op het vlak van aanwervingen. De meest pessimistische werkgevers vind je in die optiek in de bouwnijverheid met een daling van ruim vijf procentpunten.

 

Trager tempo

Conclusie voor de eerste drie maanden van 2014: ondanks de economische moeilijkheden en daarmee gepaard gaande onzekerheden zal de meerderheid van de werkgevers wereldwijd blijven aanwerven, zij het op een veel trager tempo dan vóór de recessie. De tewerkstellingsprognoses zijn positief in 34 van de 42 onderzochte landen wereldwijd, tegenover 29 vorig kwartaal. Ze stijgen of blijven echter stabiel in alle landen van de G7. Met andere woorden: ook al verwachten werkgevers globaal gezien meer te gaan aanwerven, de arbeidsmarkt blijft kwetsbaar. Landen als Turkije, Griekenland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk laten zich daarbij als de grootste optimisten kennen. Zes landen waaronder België voorspellen voor het eerste trimester van 2014 daarentegen globaal gezien een negatieve tewerkstelling.

 

Bron: Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten Q1/2014

Mardi 11 Février 2014 om 11:20

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //