Rijk dankzij Facebook: 6 nieuwe jobs in de sociale media

Zowat een miljard mensen hebben vandaag een Facebook-account, meer dan 550 miljoen een Twitter-account. Uiteraard genereren die sociale media een heel nieuwe vorm van interactie maar ook een nieuwe manier van zakendoen. Ziehier, 6 jobs die dankzij de populariteit van de sociale media het levenslicht zagen.

Rijk dankzij Facebook: 6 nieuwe jobs in de sociale media

1. Social Media Manager

Vroeger deden bedrijven die zich wilden profileren op sociale media dat in een voor-en-na-sfeertje, wanneer er tijd voor was of gewoon wanneer ze er zin in hadden. Dit is vandaag geen optie meer en dat is de reden waarom de Social Media Manager zijn opwachting maakte. De Social Media Manager is voltijds in dienst van middelgrote tot grote bedrijven en beheert het volledige profiel van een bedrijf op sociale media.

 

2. Conversation Manager Social Media

De Conversation Manager deed zijn intrede toen bedrijven begonnen in te zien dat hun broadcasting strategie (lees: als ik zo hard mogelijk roep, zullen er altijd wel enkelen tussenzitten die het gehoord hebben) die ze decennialang hadden gebruikt, begon af te brokkelen. Plots moesten ze een directere conversatie voeren met hun klanten. En dus werd de Conversation Manager in het leven geroepen. Het is zijn taak om via de sociale media een rechtstreekse lijn met de klant te bouwen. Hij bezorgt de klant waardevolle (merk)informatie en fungeert als eerste aanspreekpunt.

 

3. Social Media Strategist

Dit is het brein achter de sociale media strategie van het bedrijf. De Social Media Strategist bepaalt hoe het bedrijf zich zal profileren op sociale media en werkt een plan uit daartoe. Hij is een beetje een pionier op het vlak van sociale media en doktert langetermijnstrategieën uit.

 

4. Reputation Manager

De Reputation Manager waakt over het online imago van het bedrijf. Hij grijpt onmiddellijk in als er deuken in dreigen te komen bijvoorbeeld door de klant of andere partijen tegemoet te treden als hij klachten heeft. Hij zal ook actief anticiperen op het imago van het bedrijf door een positieve interactie en leuke campagnes op te starten. 

 

5. Social Media Analyst

Dit is de man die zich met de cijfers bezighoudt. Hij volgt campagnes en acties op en analyseert de rentabiliteit ervan. Bedrijven zijn immers niet enkel voor hun plezier actief op sociale media. Aan het eind van de dag moeten al die activiteiten ook geld in het laatje brengen. Op basis van de verzamelde cijfers gaat hij vervolgens rapporten met conclusies en aanbevelingen overbrengen aan de betrokken teams en vooral ook aan de Social Media Strategist.

 

6. Social Media Consultant

Net zoals in andere vakgebieden zijn er ook binnen de sociale media gespecialiseerde (externe) profielen die door een bedrijf (al dan niet tijdelijk) in huis worden gehaald om knowhow op te bouwen. Naast gespecialiseerd advies ontwikkelt de Social Media Consultant samen met de Social Media Strategist plannen om de aanwezigheid en rentabiliteit van een bedrijf in de sociale media te optimaliseren. Dat gaat van een directiemeeting voorzitten om het bedrijf in kwestie te overtuigen van het belang van sociale media tot heel praktische dingen zoals werknemers coachen wanneer ze berichtjes over het bedrijf posten (Facebook) of tweeten (Twitter). 

Mardi 9 Juillet 2013 om 9:14

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //