Studenten steeds vaker naar psycholoog: met welke klachten?

De berichten over het toenemende  aantal studenten dat psychische bijstand zoekt klinken alarmerend, maar zijn ze dat ook echt? Studentenpsycholoog Suzy Even (UGent) ziet niet meteen aanleiding om aan de alarmbel te trekken: "Volgens mij zijn er niet noodzakelijk meer problemen, maar vinden studenten vooral makkelijker de weg naar onze diensten."

Studenten steeds vaker naar psycholoog: met welke klachten?

Tegelijk is het maatschappelijke taboe dat rust op psychische problemen stilaan aan het verdwijnen. Hulp zoeken staat niet langer gelijk met toegeven dat je 'zot' bent, om het cru te stellen. Even: "De drempel naar de hulpverlening is inderdaad lager, en daardoor komen studenten veel sneller bij ons aankloppen."

 

Eerstejaars: vooral faalangst

Faalangst is het meest voorkomende probleem bij studenten, met name in het eerste bachelorjaar. "Faalangst is globaal toch goed voor ongeveer 50% van de gevallen", vertelt de Gentse psychologe. "Dat heeft alles te maken met de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs, waar het pakket leerstof veel groter is en studenten vaak een andere studiemethode moeten aanleren. Sommige studenten zijn erg perfectionistisch, terwijl anderen juist last hebben van uitstelgedrag. Maar het komt ook voor dat studenten pas in de problemen komen bij hun masterproef, hoor."

 

Anderen: fobieën, depressie, slaapproblemen

"De andere helft van de psychische klachten bestaat voornamelijk uit andere angsten - onder andere fobieën -, maar ook depressieve klachten, piekeren, slaapproblemen en relationele problemen. Daar is er geen overwicht van eerstejaarsstudenten, omdat die problemen zich om het even wanneer kunnen voordoen. " 

Jeudi 7 Janvier 2016 om 14:20

Manu Sinjan

// //
// // //
// // // //