Studentenjob? Laat je niet kisten door de fiscus

Daar is de zomer, daar is je vakantiejob! Hoe enthousiast je ook bent om aan de slag te gaan, denk eraan dat je niet te veel dagen mag werken om te genieten van een fiscaal gunstig tarief.

Studentenjob? Laat je niet kisten door de fiscus

Verdien je als student nu en dan een centje bij? Dan betaal je slechts 2,71% solidariteitsbijdrage. Als student geniet je immers van een gunstig tarief. Voorwaarde is wel dat je niet meer dan 50 dagen per jaar aan de slag bent. Het maakt niet uit wanneer je dat doet: zo is het bijvoorbeeld perfect mogelijk om het hele jaar door onder studentencontract elke zaterdag bij dezelfde firma te werken. Let op: elke dag waarop je werkt, wordt integraal meegeteld, ook al heb je geen volledige werkdag gepresteerd. Werk je meer dan 50 dagen, dan word je niet langer als jobstudent beschouwd. In dat geval zal je studentenloon worden verminderd met de gangbare 13,07% afhouding voor de sociale zekerheid, iets waar elke 'normale' werknemer mee te maken krijgt. De boodschap is dus duidelijk: werk als student niet meer dan 50 dagen. 

 

Hoeveel belastingen betaal je? 

Normaal gezien moet je als jobstudent geen belastingen betalen. Enkel als je in 2013 een netto belastbaar inkomen van 7.270 euro of meer hebt verdiend, zal je in 2014 zelf belastingen moeten betalen. Het netto belastbare inkomen is wat overschiet als je van het bruto-inkomen je beroepskosten hebt afgetrokken en je bruto-inkomen vind je terug op je loonbriefje. De beroepskosten zal de fiscus zelf forfaitair aftrekken. Die bedragen 28,70% op de eerste 5.650 euro en 10% op het gedeelte tussen 5650 en 11.220 euro. Meer zal je normaal in je 50 dagen arbeid niet verdienen. Verdien je toch meer dan 7.270 euro, dan betaal je enkel belastingen boven dat bedrag. De eventueel van je loon afgehouden bedrijfsvoorheffing wordt volledig terugbetaald als je netto belastbaar jaarinkomen na controle lager blijkt dan 7.270 euro.

 

Wanneer verliezen je ouders kinderbijslag? 

In juli, augustus en september, de klassieke zomermaanden waarin de meeste vakantiejobs worden uitgevoerd, mag je zoveel werken als je wil, dat heeft geen invloed op de kinderbijslag. Een uitzondering is er wel voor schoolverlaters, want die mogen in het derde kwartaal maximum 240 uur werken.  In de andere kwartalen geldt voor iedereen dat je maximum 240 uur als student mag werken. Hou die regel goed in de gaten, want als je meer werkt, dan verliezen je ouders voor die drie maanden van dat kwartaal hun recht op kinderbijslag, zodat je zware inspanningen jou misschien wel wat opleveren maar je ouders finaal geld kosten. 

Vendredi 2 Mai 2014 om 15:52

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //