UGent: "Excellerende studenten krijgen extra uitdaging"

Vanaf volgend academiejaar organiseert de UGent een zogenaamd 'honoursprogramma' over alle studierichtingen heen. 50 uitzonderlijk bachelorstudenten kunnen een extra lessenreeks volgen die twee jaar loopt, begeleid door grote namen als Etienne Vermeersch, Paul De Grauwe, Ann De Paepe en Luc Coene. Go vroeg tekst en uitleg aan professor Kristiaan Versluys, directeur onderwijsaangelegenheden aan de UGent.

UGent:

Is dit het eerste honoursprogramma in Vlaanderen?

Versluys: "Voor zover ik weet zijn wij de eerste Vlaamse universiteit die uitpakt met een honoursprogramma over alle faculteiten heen. Daarnaast bestaan er - bij ons en aan andere instellingen - al langer dergelijke programma's op facultair niveau."

 

Vreest u niet het verwijt dat dit een elitair programma is, bestemd voor een geprivilegieerde groep?

"Nee, integendeel. Wij vinden dat gelijke onderwijskansen niet alleen moeten slaan op kansengroepen, maar dat we excellerende studenten ook extra uitdagingen moeten bieden. Zo kunnen ze het maximum uit hun capaciteiten halen."

 

Waarom is het aantal inschrijvingen beperkt tot 50 studenten?

"Dat is een bewuste keuze die we gemaakt hebben om de kwaliteit van het programma te kunnen garanderen. Wat ons betreft is 50 studenten het maximumaantal waarmee je echt interactief kunt werken, en dat is toch wel essentieel. Het is niet de bedoeling om hoorcolleges te organiseren, maar juist om de studenten onderling debat te laten voeren na een inleiding op hoog niveau. In de interactie tussen studenten met een totaal verschillende achtergrond ligt juist de meerwaarde van het programma. Bovendien zijn de excellentie-initiatieven niet beperkt tot alleen maar dit universiteitsbreed honoursprogramma. Excellente studenten kunnen ook terecht bij de facultaire honoursprogramma’s.”

 

Wat zijn de belangrijkste voordelen voor de deelnemers?

"Voorop staat natuurlijk de persoonlijke ontwikkeling van de studenten. Door de confrontatie van mensen uit allerlei richtingen, elk met hun specifieke manier om tegen de wereld aan te kijken, krijgen ze vanzelf een interdisciplinair perspectief. Daarnaast is het een goede manier om de communicatieve vaardigheden van deze groep studenten aan te scherpen, want dat is iets waarin wij Vlamingen soms nog tekortschieten. Als ze leren om op de juiste manier met elkaar in discussie te gaan, staan we weer een stap verder." 

Mardi 26 Mars 2013 om 8:12

Manu Sinjan

// //
// // //
// // // //