Uitblinken met je cv: pak uit met resultaten

Denk eraan, een cv is maatwerk. Wie een standaardbrief stuurt, mag het al op voorhand vergeten. Wil je bovendien echt het verschil maken, pak dan uit met je resultaten. Alleen zo zal je de rekruteerder helemaal overtuigen.

Uitblinken met je cv: pak uit met resultaten

Beschouw een cv niet als een opsomming van een lijstje taken, maar gebruik de ruimte om uit te pakken met de resultaten die je behaalde. Als je bijvoorbeeld op de marketingafdeling van een bedrijf hebt gewekt, kan het één van je taken zijn geweest om tekstjes te maken voor mailings. Dan is het een groot verschil als je op je cv schrijft ‘verantwoordelijk voor de opmaak van de teksten van de mailings’ of ‘als verantwoordelijke voor de mailings slaagde ik erin het doorklikpercentage met 15 procent te verhogen.’ Dat is als het ware een voorzet voor open doel om een rekruteerder zover te brengen dat hij je uitnodigt om in een gesprek te komen uitleggen hoe je daarin geslaagd bent.

 

Schrijf wat je onderscheidt

Eigenlijk kan je altijd al resultaten insinueren door de taken die je hebt uitgevoerd heel precies te omschrijven. Heb je als jobstudent bijvoorbeeld in een restaurant gewerkt en was je er verantwoordelijke voor de zaalbediening, dan formuleer je dat bijvoorbeeld zo: ‘Als verantwoordelijke voor de zaalbediening moest ik twintig tafels tegelijk bedienen en was ik ook verantwoordelijk voor de opvang en de opleiding van nieuwe jobstudenten.' Daarmee zeg je veel meer dan wanneer je zou schrijven: ‘Verantwoordelijke voor de zaalbediening.’ En als je er nog zou kunnen aan toevoegen dat je ook een systeem hebt bedacht waardoor de wachttijd voor de klanten met gemiddeld zeven minuten gedaald is, dan zit je helemaal gebeiteld.

Let er wel op dat je niet te diep gaat. Opschrijven dat je verantwoordelijk was voor het nemen van nota’s tijdens administratieve vergaderingen heeft weinig toegevoegde waarde. Als je echter weet dat precies die nota’s dienden om samenvattingen te maken voor de raad van bestuur, dan heb je weer een ander verhaal, want dat is weer een resultaat van een taak. Hoe meer je bij het opstellen van je cv oog hebt voor dat onderscheid tussen taken en resultaten en voor de manier waarop je taken zo kan omschrijven dat ze de lezer ook een beeld geven van je behaalde resultaten, hoe meer je je kansen vergroot op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. 

Mardi 13 Août 2013 om 8:40

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //