Waar of niet? Jongeren verwachten te veel van eerste job

“Recent studeerde ik af en ging ik vol enthousiasme op zoek naar een job. Na 6 maanden ben ik nog steeds op zoek. Ik kreeg al twee keer een aanbod maar ik zag mezelf toch in een iets andere functie. Mijn vader is hier niet mee opgezet en zegt dat ik te hoge eisen stel. Ben ik echt te kieskeurig?"

Waar of niet? Jongeren verwachten te veel van eerste job

“Recent studeerde ik af en ging ik vol enthousiasme op zoek naar een job. Na 6 maanden ben ik nog steeds op zoek. Ik kreeg al twee keer een aanbod maar ik zag mezelf toch in een iets andere functie. Mijn vader is hier niet mee opgezet en zegt dat ik te hoge eisen stel. Ben ik echt te kieskeurig?” Elisabeth


Het advies van Ellen Swennen van Careerfit

De huidige generatie studenten verlaat de schoolbanken vaak vol enthousiasme en grootse dromen voor de toekomst: ze willen alles en wel nu meteen. Niets mis mee maar soms is het zinvol je verwachtingen aan te passen of geduld uit te oefenen.

 

Verschillende perspectieven

Jongeren: "Ik wil alles en wel nu meteen”

Na jarenlang zwoegen heb je eindelijk je diploma in handen en kan je deelnemen aan de echte wereld. Het moment is aangebroken dat je de theorie kan omzetten in de praktijk. Het is dan ook zeer redelijk dat je een job verwacht die in de lijn ligt van je academische achtergrond en je verworven vaardigheden. Jammer genoeg bestaat er nog een grote kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Je zal onderweg veel nieuwe dingen moeten oppikken en andere elementen uit je opleiding raken voor eeuwig in de vergetelheid. Besef dat je als starter nog veel moet leren en dat dit ook voor je toekomstige werkgever een investering is.

 

Ouderen: “Iedereen begint onderaan de ladder” Oudere werknemers of werkgevers durven al eens te klagen over de jeugd van tegenwoordig. Niet abnormaal als je bedenkt dat schoolverlaters nu in een heel andere wereld leven dan enkele decennia geleden. Jongeren sms’en, chatten en twitteren erop los en de wereld lijkt voor de meesten niet meer zo groot als die voor hun ouders of grootouders ooit was. Het generatieverschil is onmiskenbaar en laat zich ook voelen in de jobverwachtingen. Terwijl starters 25 jaar geleden verwachtten zich langzaam op te werken binnen één organisatie, willen jongeren vandaag uitdagende ervaringen bij verschillende werkgevers. Beide standpunten hebben waarde binnen hun eigen tijdsgeest. Maar vergeet niet dat de persoon die je aanwerft of je taakinhoud bepaalt vaak onderaan de ladder is begonnen en dus van jou hetzelfde zal verwachten.

 

Verwachtingen te hoog of niet? Afhankelijk van je situatie!

De algemene principes uit de economie zijn ook toepasbaar op de arbeidsmarkt. Hoe kleiner het aanbod, hoe hoger de prijs en omgekeerd.

 

Als er een nijpend tekort is aan werknemers met jouw diploma dan leg je terecht de lag hoog. Binnen sommige sectoren is er een echte ‘War for Talent’ aan de gang. Zo hebben verpleegkundigen en ingenieurs het minder moeilijk om aangeworven te worden. Andere diploma's zijn dan weer oververtegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Informeer je dus over het huidige jobaanbod zodat je jouw verwachtingen hieraan kan aanpassen. Kijk eens rond in je omgeving.

 

Waar zijn je vrienden en klasgenoten met een gelijkaardige achtergrond hun loopbaan gestart? Misschien zal je opmerken dat je met een gelijkaardige job perfect tevreden zou zijn. Als dit niet het geval is, dan is het wellicht nodig om je verwachtingen bij te sturen. Nodig hen uit voor een gesprek en stel ze de vragen waar je mee zit. Aangezien zij recent in jouw situatie verkeerden, zijn ze de perfecte ervaringsdeskundigen en dus goed geplaatst om je van eerlijke feedback te voorzien.

Verwachtingen bijstellen: kijk verder dan de jobinhoud

 

Focus niet enkel op het hier en nu 

Probeer voor jezelf een toekomstplan te formuleren en onderzoek of de aangeboden job voor jou een stap in de goede richting van je droomjob is. Kan je competenties verwerven die je later zullen helpen om je droomjob uit te oefenen of krijg je concrete doorgroeimogelijkheden, dan hoeft het bijstellen van je verwachtingen op korte termijn op lange termijn absoluut geen stap achteruit te zijn. Of je je goed voelt op het werk wordt niet enkel bepaald door een leuke taakinhoud en mooie arbeidsvoorwaarden. Veel starters vergeten hoe belangrijk het is dat je je kan vinden in de bedrijfscultuur en de beslissingen van je werkgever. Ook een goede teamsfeer en een leidinggevende waar je je goed bij voelt, zij zaken die vaak heel bepalend zijn voor hoe je je dagdagelijks voelt op je werk. Het is daarom ook het overwegen waard om je verwachtingen qua jobinhoud wat te verlagen als je daarmee wel in een bedrijf terecht komt waar je je goed voelt.

 

Veel succes bij de zoektocht naar je eerste job!

 

Careerfit is een nieuw rekruteringsbedrijf dat met een innovatieve aanpak een verfrissende topspeler wil worden in de rekruteringsmarkt. Als uitgangspunt wordt vertrokken van het individu, Careerfit wil ieders eigen ‘professionele identiteit’ in kaart brengen en zijn/haar talenten, basiswaarden, motieven en behoeften matchen aan de noden van bedrijven. Careerfit heeft een online platform waar talent in België zijn of haar eigen carrière kan doorlichten en inspiratie vinden in het maken van loopbaankeuzes.

Lundi 8 Avril 2013 om 0:0

Ellen Swennen

// //
// // //
// // // //