Waarom je vanaf 2015 in de Benelux een stuk beter af zal zijn met je diploma

Je diploma is doorgaans een opstapje naar een mooie carrière. Wanneer je in het verleden die carrière echter wilde uitbouwen in Nederland of het Groothertogdom Luxemburg  dan werd dat diploma niet zelden een obstakel omdat de landen in kwestie die diploma's niet op eenzelfde manier valoriseerden. Daar komt nu verandering in. 

Waarom je vanaf 2015 in de Benelux een stuk beter af zal zijn met je diploma

Voor diegenen die de voorbije jaren aan de slag wilden in Nederland en het Groothertogdom Luxemburg was het niet altijd even makkelijk. Heel wat diploma's worden in de Benelux immers niet gelijkgesteld aan mekaar. Diegenen die zich aangesproken voelen, kunnen alvast opgelucht ademhalen, want begin 2015 willen België, Nederland en Luxemburg hun handtekening zetten onder een besluit dat ervoor zal zorgen dat gelijkaardige diploma's hoger onderwijs die in de 3 landen worden behaald, automatisch wederzijds worden erkend.

Grensoverschrijdende mobiliteit
Maar er is meer: de Benelux-partners willen ook bekijken of ze via proefprojecten grensoverschrijdende stages kunnen mogelijk maken in specifieke sectoren. Minister van Werk Kris Peeters is dat overeengekomen met zijn Nederlandse en Luxemburgse collega's Lodewijk Asscher en Nicolas Schmit. De 3 ministers hebben immers hun handtekening onder een Benelux-overeenkomst voor vlottere grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit gezet. Dat gebeurde onder Asschers voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux, het politieke beslissingsorgaan van het Benelux-samenwerkingsverband. Bedoeling is om de regionale vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Goed nieuws dus voor de naar schatting meer dan 300.000 mensen (ongeveer 1,2% van de actieve beroepsbevolking) die dagelijks over de grens pendelen tussen de Benelux-landen en van en naar de Duitse en Franse grensregio's. De betrokken ministers vinden dat werkzoekenden in te veel gevallen belemmeringen ervaren om over de grens te gaan solliciteren, waardoor in grensgebieden een potentieel aan werkgelegenheid onderbenut blijft. Wordt vervolgd.

Lundi 19 Janvier 2015 om 15:2

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //