Waarop letten als je je arbeidscontract ondertekent?

Het is zover: je hebt je eerste baan in de wacht gesleept! Sta je op het punt je contract te tekenen, let dan zeker goed op volgende zaken.

Waarop letten als je je arbeidscontract ondertekent?

ONBEPAALDE DUUR

De meest gebruikte arbeidsovereenkomst is die van onbepaalde duur. Een contract van onbepaalde duur heeft in principe geen begin- en einddatum en kan je zowel mondeling als schriftelijk afsluiten. We raden jou echter ten stelligste aan jouw pas verworven samenwerkingsverband zwart op wit te laten neerpennen en te laten ondertekenen door je werkgever.

 

Bepaalde duur

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur vindt echter ook meer en meer ingang in het bedrijfsleven. Sterker nog: in bepaalde sectoren is ze meer regel dan uitzondering. De duur van deze overeenkomst is duidelijk afgebakend met een begin- en een einddatum. Ook hier weer: laat alles schriftelijk vastleggen.

 

Specifieke opdracht

Vandaag gaan bedrijven ook aan het werk met medewerkers louter voor de duur van een specifieke opdracht. In het Engels noemen ze zo iemand een 'contractor'. Dat is iemand die een arbeidsovereenkomst afsluit met de opdrachtgever of werkgever voor een duidelijk omschreven werk: je krijgt in dit geval een contract om een bepaalde opdracht uit te voeren. De overeenkomst loopt af als de opdracht klaar is.

 

Uitzendarbeid 

Meer dan ooit zijn ook overeenkomsten voor uitzendarbeid gangbaar, de zogenaamde interimcontracten. Dit is een overeenkomst met een interimkantoor dat jou bij een opdrachtgever detacheert. Je werkgever is in dit geval dus het interimkantoor. Hoewel bedrijven vandaag gretig gebruik maken van dit soort overeenkomsten betekent dit niet dat interimcontracten de facto interessant zijn. Ze maken je immers een stuk kwetsbaarder doordat hun looptijd doorgaans 1 week bedraagt, sommigen lopen zelfs van dag tot dag. Indien de firma waar je op interimbasis aan de slag bent dus 'dag met het handje' zegt, heb je vaak nog een week - of soms zelfs nog maar een dag - te gaan. Enige nuance is hier echter op z'n plaats: in de praktijk anticipeert het interimkantoor op de looptijd van je contract en heeft het in het beste geval al een nieuwe opdrachtgever voor jou in petto wanneer jouw contract bij de werkgever waar je tot dan toe aan de slag was, afloopt.

 

Vervanging

Er zijn ook momenten dat een bedrijf een beroep doet op iemand om één van hun medewerkers te vervangen voor pakweg ziekte of zwangerschap. De duur van zo'n contract is vaak gelijk aan de periode van de medewerker die je vervangt met meestal een week of 2 overlapping voor overname/overgave van de activiteiten tussen jou en de persoon die je vervangt.

 

startbaanovereenkomst

Ben je jonger dan 26 dan kan je ook aan de slag via een zogenaamde startbaanovereenkomst. De bedoeling van dit soort overeenkomst is om schoolverlaters en jongeren een job te bezorgen. Om aangeworven te kunnen worden moet je je inschrijven als werkzoekende bij de VDAB en een startbaankaart aanvragen bij het werkloosheidsbureau van de RVA in je woonplaats. Het aanvraagformulier kan je downloaden op de website van de RVA. Ben je jonger dan 19 en ben je tewerkgesteld met een startbaanovereenkomst vóór 1 januari van het jaar dat je 19 wordt? Dan moet je je niet inschrijven bij de VDAB en moet je geen startbaankaart aan te vragen. Alle bedrijven met meer dan 50 medewerkers zijn bij wet verplicht een vast percentage jongeren tewerk te stellen die aan die voorwaarden voldoen.

 

Deeltijdse arbeid

Een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid is iets anders dan een interimarbeidsovereenkomst. Een contract voor een deeltijdse job is een overeenkomst voor een deeltijdse arbeidsregeling, bijvoorbeeld 4 dagen per week. Dit soort overeenkomst kan dus de vorm van alle voorgaande soorten overeenkomsten aan nemen: onbepaalde duur, bepaalde duur, op interimbasis,....

Mercredi 4 Mars 2015 om 15:22

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //