Wanneer ben je beschermd tegen ontslag?

Ontslag komt meestal op een onverwacht moment. De hamvraag: is dat onverwachte aspect wel altijd gerechtvaardigd? Zijn er met andere woorden situaties waarbij je eigenlijk niet kan of mag worden ontslagen?

Wanneer ben je beschermd tegen ontslag?

In principe kan je niet worden ontslagen in volgende gevallen:

Zwangerschap
Je mag niet worden ontslagen omdat je zwanger bent of omdat je bij je baas aankondigt dat je zwanger bent. Ook tijdens je zwangerschapsverlof kan je niet worden ontslagen. Bij geboorte- of adoptieverlof kan je eveneens niet worden ontslagen.

Ondernemingsraad en preventiecomité
Behoor je tot één van deze 2 categorieën dan kan je niet worden ontslagen om specifieke redenen als technische, dringende of economische redenen. Opgelet, onschendbaar ben je niet. In het geval dat je eruit moet, kan je nog steeds gewoon je ontslag krijgen binnen de normaal geldende procedures zoals die ook van kracht zijn voor andere medewerkers van het bedrijf waar je aan de slag bent.

Je bent lid van de vakbondsafvaardiging op je werk
Ben je lid van de vakbondsafvaardiging op je werk dan ben je in principe beschermd tegen ontslag. Ook hier moet echter weer genuanceerd worden. Men kan je niet ontslaan om redenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met je activiteiten als lid van de vakbondsafvaardiging op je werk. Voor de rest heb je echter geen enkel voorrecht ten opzichte van andere medewerkers voor wat betreft ontslag.

Misbruik van recht
Dit is een typisch juridisch gegeven. In concreto wil het zeggen dat wanneer je bepaalde onregelmatigheden in je onderneming aan de kaak stelt (bijvoorbeeld de ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen) en die terecht blijken, je baas je als represaille niet zomaar kan ontslaan.

Politiek mandaat
Het recht om politiek kleur te bekennen, is een basisrecht in de Belgische grondwet als onderdeel van de vrije meningsuiting. Indien je dus actief lid bent van een partij en bijvoorbeeld zetelt in de gemeenteraad kan je niet worden ontslagen voor daden die rechtstreeks verband houden met je mandaat. Opgelet: wanneer je vanuit je politieke mandaat daden stelt die bepaalde moraliteitsprincipes overschrijden, zoals bijvoorbeeld het aanplakken van racistische pamfletten in je gemeente, dan kan je baas toch ingrijpen. Voorwaarde (in onderhavig geval) is echter dat er een specifieke clausule rond racisme werd opgenomen in het arbeidsreglement dat jij hebt ondertekend. Zelfs dan zal het echter vaak de arbeidsrechtbank zijn die voor uitsluitsel dient te zorgen.

Tijdskrediet
Bij elke vorm van tijdskrediet of educatief verlof is het eveneens niet toegestaan je de bons te geven.

Lundi 2 Mars 2015 om 15:22

// //
// // //
// // // //