Wat is een duobaan (en hoe pak je ze succesvol aan)

Een duobaan is een raar beestje. Het komt er eigenlijk op neer dat je samen met iemand anders om beurten deeltijds werkt in één en dezelfde job, maar uiteindelijk wel samen verantwoordelijk bent voor de resultaten van diezelfde job. Even wennen zal het zeker zijn, maar hoe pak je nu zo'n duobaan succesvol aan?

Wat is een duobaan (en hoe pak je ze succesvol aan)

Dezelfde verantwoordelijkheden
Een cruciaal element voor het succes van een duobaan is je collega met wie je ze zal uitoefenen. Kies niet noodzakelijk je beste buddy op het werk, maar wel iemand die er dezelfde professionele filosofie en objectieven als jij op nahoudt, en die jou tegelijkertijd ook kan aanvullen op het vlak van vaardigheden. Wanneer je die man of vrouw hebt gevonden, dan ben je eigenlijk al half op weg. Ook werkverdeling is een belangrijk element in zo'n duobaan. Wie doet wat, waar en wanneer: dat is de kwestie. Op dat vlak heb je verschillende mogelijkheden. Ofwel splits je bijvoorbeeld een aantal verantwoordelijkheden op, ofwel draag je allebei dezelfde verantwoordelijkheden maar doe jij dat bijvoorbeeld op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag en je collega de rest van de week. Zorg daarbij steeds voor een goede briefing naar je collega (en omgekeerd) toe opdat jullie duobaan zo gladjes kan lopen.

Twee-eenheid
Ook communicatie is cruciaal voor het succes van een duobaan. Ben je een introvert type dat enkel het hoogst noodzakelijke communiceert aan zijn collega's, begin er dan niet aan. Je collega moet op elk moment van de dag bij jou terecht kunnen voor bijkomende vragen waarop jij vervolgens heldere antwoorden formuleert. Zorg dat jullie steeds beschikbaar zijn via zoveel mogelijk kanalen (e-mail, skype, mobiele telefoon), ook wanneer het niet jouw deel van de week is. Het is uiteraard niet de bedoeling dat jullie elkaar voortdurend op het lijf zitten, maar je moet sowieso naar een soort van twee-eenheid toewerken. Dat betekent dat je accepteert dat je duobaan buddy jou ten alle tijde kan contacteren voor extra info. Kan je daar niet mee leven, dan moet je misschien toch naar wat anders uitkijken.

Ga ervoor
Een duobaan is best een uitdaging, ook op organisatorisch vlak. Zorg dat iedereen doorheen het bedrijf dan ook op de hoogte is van je duobaan en de bijhorende rollen en verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt. Het feit dat ofwel jij of je collega de honneurs waarneemt, moet eigenlijk iets vanzelfsprekend zijn binnen de organisatie. Waar je (vooral in het begin) zal moeten voor strijden, is aanvaarding. Verwacht je naast collega's die erg positief staan tegenover het idee ook aan een stuggere houding van anderen. Blijf er echter voor gaan, en dan komt die duobaan helemaal voor mekaar.

Lundi 11 Mai 2015 om 15:47

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //