1 op de 20 starters is nog student

Een eigen zaak uit de grond stampen en ondertussen nog op de schoolbanken vertoeven? Dat blijkt helemaal geen uitzondering te zijn. Bijna 5% van de starters is actief onder het statuut van student-zelfstandige. Dat statuut bestaat sinds begin vorig jaar en kent een groei.

1 op de 20 starters is nog student

Een forse stijging

De eerste 9 maanden van 2018 zijn er 10,5% meer studenten met een zelfstandige activiteit gestart dan in 2017. 4,9% - net geen 1 op de 20 - van alle gestarte zelfstandigen in 2018 is student-zelfstandige.
 

21 jaar of ouder

De meeste studenten beginnen niet meteen bij aanvang van hun (hogere) studies aan een zelfstandige activiteit. De meeste student-starters zijn 21 jaar, 65% is 21 of ouder. “Voor bepaalde activiteiten hebben studenten nu eenmaal een opleiding nodig. En het is zeker niet onverstandig om eerst voor zichzelf uit te zoeken hoe ze als student succesvol kunnen zijn, voor ze datzelfde succes gaan nastreven als zelfstandige”, vertelt Liesbet Desmedt, Domeinexperte.

 

Betere informatie

Het is niet nieuw dat studenten willen (bij)verdienen. Dat ze dat onder het statuut van zelfstandige doen, is niet meer zo uitzonderlijk. Hogescholen en universiteiten communiceren meer rond het statuut van student-zelfstandige en ze krijgen meer vragen van studenten over het statuut.
 

De student-lesgevers

De meest voorkomende activiteit onder student-zelfstandigen is diegene die we onder de brede noemer ‘lesgeven’ kunnen samenvatten. Het gaat over bijlessen geven, huiswerkbegeleiding …  Niet noodzakelijk een activiteit om na het studeren verder te zetten. Er zijn ook activiteiten waarvan verwacht kan worden dat de student-zelfstandigen ze na het afstuderen zullen verderzetten: grafisch ontwerp, IT, webtoepassingen, kine, logopedie ... Die activiteiten liggen meestal in het verlengde van de studie.
 

De voordelen

Het nieuwe statuut, dat op 1 januari 2017 werd ingevoerd, houdt onder meer in dat de student-zelfstandige op de eerste 6.775,24 euro die hij/zij verdient, geen sociale bijdragen hoeft te betalen. De student moet om van die gunstige regeling te kunnen genieten voor minstens 27 studiepunten in een door België erkende onderwijsinstelling zijn ingeschreven én aan de examens van die vakken meedoen. Dat moet de student-zelfstandige met attesten kunnen staven.

 

Bron: ACERTA

Maandag 26 November 2018 om 13:30

Mieke Vercruijsse

// //
// // //
// // // //