10 situaties waarbij je een beroep kan doen op klein verlet

Klein verlet is bedoeld voor onvoorziene omstandigheden waardoor je niet kan gaan werken. De volgende situaties komen alvast in aanmerking voor klein verlet.

10 situaties waarbij je een beroep kan doen op klein verlet

1. Overlijden: van de echtgenoot of echtgenote, van jouw kind(eren) of die van de echtgeno(o)t(e), jouw vader, jouw moeder, jouw schoonvader, jouw stiefvader, jouw schoonmoeder of jouw stiefmoeder: drie dagen, vrij te kiezen in de periode vanaf de dag van het overlijden tot op de dag van de begrafenis.

 

2. Huwelijk:  2 dagen, vrij te kiezen tijdens de week waarin jouw huwelijk plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week. Dat kan ook voor het huwelijk van één van jouw kinderen. Ook voor onder andere het huwelijk van je broer/zuster schoonbroer/schoonzuster: hiervoor kan je genieten van klein verlet op de dag van het huwelijk.

 

3. Overlijden: van je broer of zuster, schoonzuster of schoonbroer, (over)grootvader of  (over)grootmoeder, van je kleinkinderen, schoonzoon of schoondochter (die bij jou inwoont): twee dagen, vrij te kiezen vanaf de dag van het overlijden tot en met  de dag van de begrafenis.

 

4. Plechtige communie: van jouw kind(eren) of die van jouw echtgeno(o)t(e): de dag van de plechtigheid zelf. Indien op een zon- of feestdag: de dag ervoor of dag erna. 

 

5. Bijwonen van een bijeenkomst van de familieraad: bijeengeroepen door de vrederechter: maximum één dag.

 

6. Deelneming aan een jury, oproeping als getuige vóór de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank: maximum van 5 dagen.

 

7. Onthaal van een kind in jouw gezin: in het kader van een adoptie (te kiezen in de maand volgend op inschrijving in het bevolkingsregister). Maximum 3 dagen.

 

8. Uitoefening van het ambt van bijzitter in één van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.

 

9. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteverkiezingen: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.

 

10. Wanneer jouw kind deelneemt aan het feest van de vrijzinnige jeugd:  de dag van het feest. Indien op een zon- of feestdag: de dag ervoor of dag erna.

Woensdag 7 November 2018 om 16:30

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //