10 voor taal: alleen maar voordelen voor je carrière

10 tot 15% van de Vlaamse universiteitsprofessoren zakt voor een taaltest Engels. Talenkennis kan je carrière dus wel degelijk maken of kraken. Ook al ben je geen talenknobbel, je kan meer doen dan je denkt om je kennis op peil te houden.

10 voor taal: alleen maar voordelen voor je carrière

Volgens de Britse krant The Telegraph, die verschillende studies over talenkennnis naast elkaar legde, hebben twee- of meertalige personen een andere breinstructuur dan personen die slechts één taal kennen. Dat biedt een aantal niet te onderschatten voordelen. 

 

VOORDEEL 1: je hersenen worden uitgedaagd

Een vreemde taal onder de knie krijgen is veel meer dan domweg woordjes uit het hoofd leren. Want ook de grammatica is anders. Je hersenen krijgen dus een enorme uitdaging om zaken te herkennen in andere taalsystemen. Denk maar eens aan het befaamde accord du passé composé in de taal van Molière, of de moeilijke naamvallen in het Duits. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Vergelijk het met de befaamde 10.000 uren-regel van de Amerikaanse psycholoog K. Anders Ericsson die zegt dat toppers in hun vakgebied dat slechts zijn geworden door 10.000 uren te oefenen. Oefening baart kunst. En als er één iets is waarbij je veel moet oefenen, dan is het wel het leren van een vreemde taal.

 

VOORDEEL 2: je geheugen verbetert, je bent opmerkzamer

Het brein is een soort spier. En spieren werken beter als ze getraind worden. Studies tonen aan dat je beter winkellijstjes, namen en richtingaanwijzingen onthoudt, als je meertalig bent. Meertaligen zijn ook beter in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en misleidende informatie te herkennen. Dat dit duidelijk een weg is naar succes zagen we recent nog in de sport: Michel Preud'homme is onder andere een enorme succestrainer omdat hij naast zijn moedertaal (Frans) ook perfect het Nederlands, het Engels en het Portugees beheerst. 

 

VOORDEEL 3: je neem rationelere beslissingen

Mensen die meerdere talen beheersen, nemen over het algemeen ook rationelere beslissingen. Wanneer je een taal leert, leer je immers de nuances zien in de betekenissen van verschillende woorden. Je moet dan afwegen in welke context je welk woord gebruikt. Dit vermogen helpt je sneller beslissingen te nemen in moeilijke situaties.

 

VOORDEEL 4: je communiceert efficiënter

Wanneer je een taal leert, ga je bewuster om met bepaalde mechanismen, zoals grammatica, vervoegingen en zinsstructuur. Dit trek je automatisch door naar je eigen taal. Wie veel met taal bezig is, communiceert doorgaans efficiënter.

Hoe je talenkennis onderhouden?

Natuurlijk heeft de ene mens meer aanleg voor taal dan de andere, net zoals de ene meer wiskundig inzicht heeft dan de andere. Maar met enkele kleine inspanningen, kan je je talenkennis flink opkrikken.

 

Aangezien we in een drietalig land leven, zijn die inspanningen bovendien makkelijker op te brengen dan in veel andere Europese landen. De volgende tips kunnen alvast helpen:

  1. Volg het nieuws in een Franstalige krant of op een Franstalige zender.
  2. Schrijf elke week tien woorden of uitdrukkingen in een andere taal op waarvan je de betekenis hebt achterhaald in een artikel, uitzending, film of songtekst en lees regelmatig deze lijstjes nog eens opnieuw na.
  3. Zoek een lief met een andere moedertaal. De liefde blijkt nog altijd het glijmiddel bij uitstek om snel een andere taal onder de knie te krijgen, of zoals de slogan het zegt: “Leer je taal horizontaal.”

Dinsdag 24 September 2013 om 10:49

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //