2 jobs combineren: kost je dat meer (of minder)?

De Vlaming klust bij dat het een aardje heeft. Nu ja, dat bijklussen klinkt een beetje pejoratief. Het aantal mensen dat vandaag met twee jobs jongleert, stijgt immers pijlsnel. Het is haast eigen aan een arbeidsmarkt in volle transitie waar mensen carrièregewijs vooral willen doen wat ze zelf willen. De vraag: wat moet dat allemaal kosten wanneer je twee jobs tegelijkertijd doet?

2 jobs combineren: kost je dat meer (of minder)?

Aan het eind van elk jaar dat je aan het werk was voor een bedrijf, heb je een bepaald bedrag aan loon en extralegale voordelen ontvangen. Die vormen de basis van de berekening voor je aangifte in de personenbelasting, kortweg PB. Die PB werkt volgens het principe van progressieve schalen. Dat wil zeggen dat hoe hoger je inkomen is, hoe hoger de belastingschaal waarin je terechtkomt. Uiteraard heb je al een stuk bijgedragen aan Vadertje Staat via de bedrijfsvoorheffing die je baas eerder al maandelijks op je loon betaalde, maximum 33,31 %. Beschouw dat als een voorschot op hetgeen je via je personenbelasting uiteindelijk zal moeten betalen. Vind je dat veel? Weet dan dat dit vaak nog niet genoeg is. Bovenop de bedrijfsvoorheffing die je via je baas al eerder betaalde, zal er meestal bijkomend nog een stuk van je loon afgeroomd worden via de jaarlijkse personenbelasting.

 

Financiële kater

Wanneer je voor twee werkgevers aan het werk bent, zou hetzelfde principe moeten worden gehanteerd, toch? Dat hangt er zoal vanaf. Heb je bijvoorbeeld twee halftijdse jobs waarvan één in vast dienstverband en één in de interimsector dan moet je meerekenen dat interimbureaus doorgaans altijd de laagste tarieven van bedrijfsvoorheffing toepassen (11,11%). Zo zou je het idee kunnen krijgen dat je best wel goed verdient met die halftijdse job via het interimbureau. Laat je daardoor echter niet vangen en vraag hen om van meet af aan het maximum aan bedrijfsvoorheffing af te houden van je loon. Zo bespaar je jezelf een financiële kater wanneer je aanslagbiljet van de personenbelasting in de brievenbus valt. 

 

Addertje onder het gras

Er loert echter nog een ander en belangrijker addertje onder het gras. Gezien de belastingschalen in ons landje volgens het principe van progressiviteit worden georganiseerd, kan het zijn dat je voor de wedde die je voor een van je twee jobs ontvangt mogelijk minder bedrijfsvoorheffing betaalt omdat je in een lagere belastingschaal valt. Tel je het loon dat je ontvangt van je twee jobs echter bij mekaar dan kan het zijn dat je plots in een hogere belastingschaal terechtkomt voor de personenbelasting en je dus plots een stuk meer zal moeten betalen.

Vrijdag 16 December 2016 om 9:30

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //