3 zaken die millennials vandaag van rekruteerders verwachten

Het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew Research rekende voor dat tegen 2025 in de Verenigde Staten driekwart van de werkende bevolking uit millennials zal bestaan. Ook in onze contreien nemen ze een almaar belangrijkere plaats in. Met andere woorden: terwijl je nu als jongere op de werkvloer nog met verschillende generaties moet samenwerken, gaan steeds meer collega’s in de toekomst echte “peers” worden.

3 zaken die millennials vandaag van rekruteerders verwachten

Maar ze zijn niet altijd even gemakkelijk te overtuigen om voor een bepaalde werkgever te kiezen. Die werkgevers zullen inspanningen moeten doen om hen over de streep te trekken.  Volgens Pew Research zijn daar drie gouden regels voor:  andere platformen gebruiken, kiezen voor een persoonlijke benadering en oog hebben voor de juiste timing.

 

Andere waarden

Alle onderzoeken bevestigen dat millennials voor hun professionele carrière meer belang hechten aan mogelijkheden om zich te ontwikkelen dan aan hun salaris en dat ze veel mobieler zijn. Meer dan 60% van de door Pew Research ondervraagden gaf bijvoorbeeld aan zeker binnen de 5 jaar van job te willen veranderen en vier op de vijf zouden zelfs overwegen om na een korte carrière in loondienst met een eigen zaak te beginnen. Maar dat zijn niet de enige verschillen met de vorige generaties.

 

Nieuwe platformen

Terwijl veel bedrijven nog altijd hoofdzakelijk e-mail gebruiken om met kandidaten te communiceren, beschouwen de meeste millennials dit kanaal stilaan als oubollig. Ze krijgen liever een sms of communiceren het liefst via “next gen platforms”. Dat zijn sociale mediakanalen zoals Twitter, Instagram en Snapchat.  Rekruteerders die bij e-mail blijven zweren, lopen dus het risico dat hun doelgroep hun boodschappen niet eens zal zien. En bedrijven die hen telefonisch benaderen, beschouwen de millennials veelal als te opdringerig.

 

Persoonlijke boodschappen

We lezen het elke dag: wie consumenten wil overtuigen moet daarbij voor persoonlijke boodschappen kiezen. Bij millennials geldt dat ook voor de interacties met hun toekomstige werkgevers. Voor rekruteerders die bij deze categorie toptalenten willen aantrekken, is een “one size fits all” boodschap helemaal uit den boze. Idealiter leggen ze dus het sociale mediagedrag van de kandidaten die ze op het oog hebben onder de loep om op die manier de kandidaten aan te spreken in een taal die ze zelf gebruiken. Ook rekruteren via personeelsleden die al voor het bedrijf werken en die tot dezelfde peer group behoren als de beoogde kandidaten, is aangewezen.

Donderdag 30 Maart 2017 om 10:0

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //