5 tips om resoluut komaf te maken met pestgedrag op het werk

Pesten op het werk, het blijft een heikel onderwerp, maar het gebeurt nog wel veelvuldig. Nochtans zou het ook helemaal anders kunnen. Met deze tips bijvoorbeeld.

5 tips om resoluut komaf te maken met pestgedrag op het werk

1. Ken de signalen
De beste manier om pestgedrag te vermijden, is door het voorafgaand te herkennen. Werk je in een sterk hiërarchische structuur dan is de kans groter dat er een cultuur van pesterijen ontstaat. Vaak heeft dat pestgedrag immers te maken met machtsspelletjes. In heel wat gevallen is het zelfs je baas die de oorzaak is van de verziekte sfeer. Geef vanaf de eerste signalen dan ook duidelijk aan dat je er niet mee bent opgezet. Het begint vaak met kleine speldenprikjes of flauwe grappen: onmiddellijke actie is de boodschap.

2. Ga enkel voor een bedrijf dat pestgedrag als een no-go heeft ingeschreven in zijn charter
Ben je een fijnbesnaarde, gevoelige ziel, dan is de kans groot dat je vroeg of laat in het vizier zal komen van pesters op de werkvloer. De keuze voor een bedrijf, is dan ook van groot belang om te vermijden dat je slachtoffer wordt van pesterijen. Vooral grotere bedrijven hebben vandaag een anti-pestbeleid in hun bedrijfspolicy ingeschreven. Word je er dan desondanks toch geconfronteerd met pestkoppen, dan kan je je baas (of zijn of haar baas of de personeelsdienst, indien je oversten samen in het pestcomplot zitten) daarover aanspreken en is het bedrijf waar je aan de slag bent verplicht om actie te ondernemen. Laat je niet uit je lood slaan en blijf doorgaan tot je verhaal haalt. Ga desnoods tot bij je bedrijfsarts, een vakbondsafgevaardigde of andere vertrouwenspersonen binnen het bedrijf.

3. Wees assertief met de pester(s)
Laat je niet in een hoekje drummen door pesters. Ook zij hebben verantwoordelijkheid af te leggen. Jullie werken immers allemaal in een bedrijfsstructuur. Confronteer hen ermee dat je niet opgezet bent met hun flauwe grappen, ... en verwittig ze dat van zodra ze nogmaals over de schreef gaan je niet zal aarzelen om de nodige stappen te ondernemen. Laat in het midden wat die stappen dan wel zullen zijn. Zo geef je hun het raden naar je strategie.

4. Gooi nooit zelf de handdoek in de ring
Neem nooit, maar dan ook nooit, ontslag door een pester. Verweer je en ga niet opzij, wat er ook gebeurt. Hou vol en onderneem de nodige stappen om hem of haar terug in het gareel te duwen door hogerhand in te lichten, hem of haar van antwoord te dienen en de nodige actie te ondernemen. Denk geen seconde na over het feit dat het wel beter zou zijn dat jij een stap opzij zet. Tracht ook niet om sympathiek te zijn naar hem of haar toe in de hoop de dingen zo op te lossen. Meestal heeft zoiets toch een averechts effect. Wanneer je dat in je achterhoofd houdt, wals je er op de duur met het grootste gemak overheen.

5. Bouw een dossier op
Schrijf alle pestvoorvallen gedetailleerd op met datum en uur en stap na verloop van tijd hiermee naar een vertrouwenspersoon of iemand met beslissingsbevoegdheid. Je kan er van op aan dat, indien dat iemand is met de juiste morele en ethische codes, de pesters in kwestie snel de mond zullen worden gesnoerd.

Dinsdag 27 Oktober 2015 om 15:34

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //