5 work-life vragen die je jezelf als starter moet stellen

24/7-connectiviteit, flexibele werkuren, wisselende werkplekken en op projectbasis samenwerken in een mondialiserende economie en dito arbeidsmarkt: het carrièrepad van een starter ziet er vandaag heel anders uit dan dat van de vorige generaties. Reden te meer om je in die context een aantal essentiële vragen te stellen over een gezonde work-life balans.

5 work-life vragen die je jezelf als starter moet stellen

Vraag 1: denk je op korte of lange termijn over je carrière?

Best is dat je op lange termijn denkt want je carrière is niet alleen een stuk langer dan die van je voorgangers, ook zal je je regelmatig bij- en herscholen, in nieuwe functies stappen, soms vast in loondienst zijn bij een werkgever en soms op projectbasis samenwerken met een opdrachtgever. Daarenboven zullen jouw privéleven en carrière mekaar daarbij voor een groot deel overlappen. Erg belangrijk dus, dat je je energie en inspanningen doseert. Je dient je carrière met andere woorden een beetje te organiseren zoals een marathonloper dat zou doen.

 

Vraag 2: zoek je work-life balans of work-life harmonie?

Vroegere generaties stootten technologie nog wel eens van zich af. Na vijf uur, in de weekends en tijdens verlofdagen waren ze niet zelden onbereikbaar. Dat is verleden tijd. Vandaag moet je werkgewijs altijd bereikbaar zijn. Die bereikbaarheid is een standaard geworden. Starters proberen dan ook zoveel als mogelijk de technologie die ze ter beschikking hebben te benutten. Zo kunnen ze steeds inspringen voor hun bedrijf waar en wanneer nodig. De term work-life balans is dus eigenlijk een beetje achterhaald. De nieuwe mantra is work-life harmonie waarbij je die always on mentaliteit zo harmonieus als mogelijk in je leven probeert in te bedden.

 

Vraag 3: hoe zie jij de scheiding tussen werk en privé?

Millennials zien eigenlijk geen scheiding meer tussen werk en privé. Voor hen loopt het allemaal door mekaar. Ze zijn immers niet langer afhankelijk van kantooruren of van een fysieke werkplaats. In de plaats daarvan komt voor hen zingeving (ze moeten betekenis en nut ervaren in hun werk). Daarnaast gaan ze ook volop voor hun persoonlijke ambities die evenwaardig zijn aan de ambities van het bedrijf waar ze aan de slag zijn. Zo creëren ze een mentale marge waaruit ze de nodige energie putten. Work-life balans wordt voor hen niet alleen gecreëerd door zichzelf en hun familie. Ze verwachten ook dat hun baas op dat vlak actief zijn of haar steentje bijdraagt. Zo vervaagt de scheiding tussen werk en privé verder.


Vraag 4: waaraan wil jij je prioriteit(en) geven?

Het antwoord zit eigenlijk al in de vraag. Starters willen vandaag zelf kunnen bepalen waar zijn hun prioriteiten leggen. Ze hebben dan ook een broertje dood aan een rigide bedrijfsstructuur die hen zegt wat ze waar en wanneer horen te doen. Ze willen met andere woorden vrij en flexibel zijn om prioriteit te geven aan wat voor hen op een bepaalde (week)dag het belangrijkste is, of dat nu met het werk te maken heeft of zich in de privésfeer afspeelt. Ze willen af van de strakke scheidslijn tussen de wereld waar een baas bepaalt wat zij horen te doen en familie en vrienden die naar hen toe ook bepaalde verwachtingen hebben. Dat spanningsveld is voor hen een obstakel voor een gezonde carrière waarin ze zich ook op lange termijn volledig professioneel kunnen blijven geven. Van die tweespalt willen ze dan ook uiteraard zo snel als mogelijk af.

 

Vraag 5: vind jij een op jouw maat gemaakte carrière belangrijk?

Je kan niet van een gezonde work-life balans en al zeker niet van work-life harmonie spreken wanneer je je professionele en persoonlijke leven niet hetzelfde niveau van aandacht en effort kan geven. De enige oplossing daarvoor is een op jouw maat gemaakte carrière. Ze kan je zelf jouw professionele doelen aansturen en het tempo van je professionele vooruitgang bepalen. Heb je bijkomende persoonlijke doelen (familie, vrienden, vrije tijd, ...), dan kan je die in dat geval ook perfect gaan uitbalanceren. Starters verwachten vandaag dan ook dat ze in die strategie worden ondersteund door zowel het bedrijf waar ze aan de slag zijn als de naasten die hen omringen. Een businesstrip bijvoorbeeld: heel wat starters doen er graag een dagje of twee achteraan met hun partner om nog even privé te genieten. Onvoorziene omstandigheden met de kroost? Geen uitgebreide excuses richting werk dan, maar doodgewoon doen wat er gedaan moet worden en een dagje werk overslaan. Punt andere lijn. Bottom line: starters willen gaan voor wat voor hen het belangrijkste is op een bepaald punt in de tijd. Slotsom: een nieuw tijdperk is aangebroken op de arbeidsmarkt, zoveel is duidelijk.

Dinsdag 15 Januari 2019 om 11:0

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //