6 schoolse vaardigheden die nutteloos zijn op de werkvloer

Het is een vaak gehoorde klacht: ons onderwijs bereidt onvoldoende voor op het professionele leven. Terecht of niet, feit is dat je sommige schoolse vaardigheden in de praktijk meteen weer mag vergeten. Enkele voorbeelden.

6 schoolse vaardigheden die nutteloos zijn op de werkvloer

1. Tevreden zijn met middelmaat

Het is een feit dat het onderwijs in zijn wil om iedereen gelijke kansen te geven de lat niet altijd even hoog legt. Dat vaak geen punten meer worden afgetrokken voor dt-fouten in examens over aardrijkskunde en geschiedenis is daar een voorbeeld van. Sommigen vragen zich ook luidop af of het wel een goede zaak is te zeggen dat de helft van de punten halen al voldoende is en dat er zelfs nog deliberatiemogelijkheden zijn als de score nog slechter is. De generaties die nu op de arbeidsmarkt komen, zouden daardoor niet in staat zijn om zelfkritisch te zijn of om uit zichzelf ambitieuze doelstellingen naar voor te schuiven.

 

2. Te gemakkelijk iets klakkeloos aanvaarden

Het is nog altijd zo dat in brede lagen van ons onderwijs elke discussie in de kiem gesmoord wordt. Als de leraar of de directie het zeggen is het zo. Uiteraard moet men ook niet in het andere uiterste vervallen, maar deze vaak al op jonge leeftijd aangekweekte attitude levert hele generaties op die weinig zin voor kritiek aan de dag leggen.

 

3. Zoveel mogelijk alles alleen doen

In weerwil van de goede bedoelingen met groeps- en projectwerken, blijft het onderwijs erg individueel gericht. Elk kind moet alleen bewijzen de stof verwerkt te hebben. Dit zet volgens een aantal critici een forse rem op de zin voor het in het bedrijfsleven zo belangrijke teamwerk.

 

4. Risico’s vermijden

Ons hele onderwijssysteem is erop gericht kinderen in te prenten om geen of zo weinig mogelijk risico’s te nemen. Onder andere daardoor wordt de zin voor ondernemen in de kiem gesmoord. Jammer, want veel kinderen hebben het in zich. Denk maar aan hun onderhandelingstechnieken om knikkers of smurfenkaarten in handen te kunnen krijgen.

 

5. Bescheiden blijven

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, is het mantra dat de kinderen nog dagelijks te horen krijgen. Te veel bescheidenheid kan je in je carrière nochtans schade toebrengen.

 

6. Zwijgen

Over het algemeen zijn leraars tevreden als het heel stil is in de klas. Zwijgen is nog (te) vaak het hoogste goed. Ook dat zet echter een rem op de kritische dialoog. 

Maandag 2 Juni 2014 om 13:23

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //