7 dingen die je moet weten over privacy op je werk

Iedereen is gesteld op zijn of haar privacy. De vraag is echter hoe dat zit op het werk? Hoever mag je baas op dat vlak eigenlijk gaan?

7 dingen die je moet weten over privacy op je werk

Je baas mag:

* meekijken/meeluisteren over je schouder: heel wat bedrijven gebruiken monitoring software voor het vergelijken van prestaties van hun medewerkers. Dat kan gaan van de duur van telefoongesprekken tot het aantal opgeloste problemen en dies meer. Dat is perfect normaal omdat hij of zij op die manier het vermogen om winst te maken voor de onderneming kan bijsturen. Sommige bedrijven luisteren ook regelmatig mee met telefoongesprekken die jij met een klant voert. Dat kan perfect in het kader van kwaliteitsdoeleinden. Uiteraard dien je daar wel op voorhand van op de hoogte gebracht te worden. Dit niet voor elk telefoongesprek individueel, maar wel globaal. Heel wat bedrijven stellen daar vandaag trouwens een bedrijfspolicy rond op om discussies te vermijden.

* jouw surfgedrag deels monitoren: om bijvoorbeeld de computercapaciteit op peil te houden, mag je werkgever in principe anonieme gegevens verzamelen over je surfgedrag zodat hij of zij die computercapaciteit kan optimaliseren/bijsturen. Je baas mag echter niet onaangekondigd en/of onafgebroken jouw surfgedrag observeren en checken welke websites je bezoekt. Ingeval van misbruik kan dat wel maar enkel onder specifieke voorwaarden.

* jouw e-mails niet bekijken: de wet is daaromtrent duidelijk. Jouw baas mag absoluut niet in jouw e-mails snuisteren.

* een camera plaatsen op de werkplek waar jij en je collega's aan de slag zijn: je baas moet daarvoor een welbepaald en duidelijk omschreven doel voor ogen hebben dat rechtstreeks is gerelateerd aan de bedrijfsbelangen (finaliteit). Bovendien moet de monitoring in verhouding zijn tot de vooropgestelde doelstellingen (proportionaliteit). Last but not least moet het zowel voor jou als jouw baas duidelijk zijn waarom het gebeurt (transparantie) en moet het aan jou worden gemeld. (informatievereiste)

* onder bepaalde omstandigheden traceren waar je je bevindt: dat kan met behulp van geolocalisatie, gps dus. Uiteraard moet je daarvan op voorhand op de hoogte worden gebracht. Voor sommige beroepen is het zelfs een must: denk maar aan bewakingsagenten die 's nachts hun rondes lopen, politieagenten, duikers die onderwateropdrachten uitvoeren, ...

* controleren wanneer je het bedrijf binnenkomt/verlaat: dat kan hij of zij in het kader van bepaalde veiligheidsprincipes maar ook door bijvoorbeeld een prikkloksysteem. Van die laatste systemen is het nieuwste type met vingerafdrukscan trouwens aan een forse opgang bezig. Het doel moet echter steeds aan de bedrijfsbelangen zijn gerelateerd.

* informatie die je publiek achterlaat op sociale netwerken doorzoeken in het kader van bijvoorbeeld een mogelijke promotie: je baas mag jouw handel en wandel doorzoeken op het internet tijdens bijvoorbeeld een selectieprocedure. Je beroepen op privacy kan in dat geval moeilijk omdat je de info zelf publiek ter beschikking stelt.

Maandag 6 Juli 2015 om 15:5

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //