7 essentiële dingen die iedere professional kan leren van... ballet

Ballet: de één is er gek van, de ander doet het nauwelijks wat. Toch kan ballet voor iedereen interessant zijn, in een professionele context bijvoorbeeld. Dit zijn alvast erg belangrijke dingen die jij kan leren van ballet om ze in jouw voordeel om te buigen op de werkvloer.

7 essentiële dingen die iedere professional kan leren van... ballet

Luister geconcentreerd 

Wanneer balletdansers op de bühne bewegen, doen ze dat niet zomaar. Hun bewegingen lopen doorgaans perfect synchroon met de muziek van het orkest. Ze houden hun oren daarbij steevast gespitst om elke detail of elke stemmingswijziging in de muziek op te vangen en daar onmiddellijk op in te spelen met hun dansbewegingen. Het zal dan ook niet verbazen dat wanneer je op de werkvloer jezelf als aandachtige luisteraar profileert, je een stuk meer uit je job en uit je carrière kan halen. Een eenvoudige tip ? Mogelijk, maar ééntje die in de praktijk alsmaar minder ingang vindt. Eén van de grootste problemen die heel wat professionals vandaag immers hebben, is dat ze geen tijd meer kunnen of willen maken om nog echt naar iemands verhaal te luisteren. Er is gewoonweg teveel informatie. Op het vlak van professionele opportuniteiten kan echte luisterbereidheid nochtans een wereld van verschil maken.

 

Neem veel stappen

Balletdansers zijn iedere dag doorgaans een acht- tot tiental uren bezig met hun vak. Aan dat tempo doen ze er gemiddeld tien jaar over om echt aan de top te raken. Ze hanteren daarbij een atypische houding t.o.v. efficiëntie: ze zijn immers niet bezig met nadenken over hoe weinig stappen ze kunnen zetten om zo snel als mogelijk de top te bereiken maar wel met wat te doen om hun eigen stijl en tempo te vinden om zo de beste te worden. Probeer als professional daarom niet blind allerlei management theorieën uit voor een blitscarrière maar zoek je eigen stijl en drive. Op termijn zal je als professional zo een krachtiger en meer eigengereid profiel ontwikkelen.

 

Zoek face-to-face contact

Balletdansers moeten het hebben van face-to-face contact met hun danspartners. Als professional kies jij mogelijk voor de meest efficiënte manier van communiceren via e-mail, Skype,... Toch mag je het belang van echte, face-to-face contacten niet onderschatten. Persoonlijke contacten kunnen je immers veel dichter bij je collega's brengen omdat ze een pak meer vertellen dan wat je doorgaans op een scherm kan aflezen. Je leert mekaar beter aan te voelen, lichaamstaal te ontcijferen en een persoonlijke, menselijke band op te bouwen. Erg belangrijk voor je carrière.

 

Smile

Balletdansers die stukken inoefenen moeten vaak halsbrekende toeren uithalen. Uiteraard loopt dat niet altijd van een leien dakje. De betere balletdansers zijn daarbij weliswaar erg kritisch voor zichzelf maar blijven in die optiek echter ook steevast positief. Met andere woorden: ondanks de moeilijkheden die ze ondervinden, blijven ze dus blij gemutstdoorgaan. Als professional zal ook jij mogelijk obstakels op je weg vinden. De kunst is om je door die obstakels niet te laten opslokken maar wel met een dosis zelfanalyse en leervermogen eruit te leren en met een (echte) glimlach door te gaan.

 

Laat jezelf zien

Als er iets is dat balletdansers op de scène doen dan is het wel zichzelf (letterlijk en figuurlijk) bloot geven en dat maakt ook waarom toeschouwers hun appreciëren. Verstop jezelf als professional dan ook niet achter de standaard clichés van de jong-gedreven-en-ambitieus filosofie maar laat eveneens zien wie jijzelf bent, welke persoonlijke meerwaarde jij als professional naar de organisatie weet aan te brengen en waar je hart op de werkvloer echt sneller gaat van slaan. Je menselijke kant tonen, is echt geen professionele zonde. Integendeel.

 

Reik een hand en aanvaard een hand

Balletdansers zijn tijdens hun opvoeringen steeds afhankelijk van mekaar. Hun handen zijn daarbij als schakels in de ketting van een opvoering. Ze vertrouwen er met andere woorden blindelings op dat wanneer ze hun hand uitstrekken de hand van hun danspartner er is om hun op te vangen. Nochtans zijn ze net als jij professionals, die bij de start van de repetitie van een stuk hun danspartners voorheen mogelijk nog nooit hebben ontmoet. Er wordt dus erg snel een onwrikbaar vertrouwen opgebouwd. Sluit je daarom niet af als professional, denk niet dat je het alleen kan. Al snel zal zo immers blijken dat je het niet red in je eentje. Reik daarom de hand naar collega's die daarom vragen maar wees eveneens bereid om een uitgestrekte hand van een collega te aanvaarden.

 

Blijf in beweging

Stilzitten betekent voor balletdanser achteruitgaan. Ze zijn dan ook voortdurend in beweging om hun kennis van lichaam, geest en danstechnieken te perfectioneren maar ook om nieuwe passen en figuren uit te proberen. Blijf als professional eveneens in beweging: zoek opportuniteiten, leer bij, zoek collega's op, vermijd om lange periodes (letterlijk en figuurlijk) stil te zitten en neem initiatief om jezelf en je professionele vaardigheden op het scherpst van de snee te houden. Stel duidelijk objectieven opdat je kan volharden in je professionele motivatie.

 

Bron: Forbes.com

Dinsdag 18 Maart 2014 om 11:46

// //
// // //
// // // //