7 redenen waarom starten onder je niveau geen goed idee is

Vol goede moed ga je op zoek naar je eerste job. Je droomjob, die is weliswaar nog niet onmiddellijk binnen handbereik maar om er te komen ben je intussen bereid om een job beneden je niveau aan te nemen. Vraag: is dat wel zo'n goed idee?

7 redenen waarom starten onder je niveau geen goed idee is

Snel een job aannemen onder je niveau om vervolgens uit te kijken naar die ultieme droombaan is geen goed idee. Dat blijkt duidelijk uit een onderzoek gevoerd door de UGent en HUBrussel. Daar tegenover staat de realiteit: meer dan de helft van de jongeren blijkt vandaag ofwel onder zijn of haar niveau te werken of een job te doen die niets met hun opleiding te maken heeft.

 

1. Valse start

Wanneer je een job beneden je niveau aanneemt, maak je eigenlijk een valse start. Net zoals in de atletiek zit je bij de eerste start vol energie en zal een tweede start in heel wat gevallen minder enthousiast zijn. Dat is niet onlogisch. Mentaal wou je de eerste keer zo hard als mogelijk beginnen spurten maar al snel werd je start afgeblazen. Je was met andere woorden er mentaal volledig op ingesteld om als een pijl uit een boog weg te schieten. Bij een tweede start ben je mentaal mogelijk minder sterk.

 

2. Geen blitzcarrière

Volgens het onderzoek van de UGent en HUBrussel doet wie onder zijn niveau start er gemiddeld tien jaar over om door te groeien naar een job op niveau en dit dan ook nog op voorwaarde dat je je verworven competenties in de tijd dat je onder je niveau aan de slag was niet hebt verleerd.

 

3. De boot gemist

Uit het onderzoek blijkt nog dat wie nadat hij een job onder zijn niveau heeft aangenomen eigenlijk nog een drietal maanden had moeten verder zoeken. Dat is de exacte periode waarin het volgens het onderzoek wel gelukt zou zijn om een job op niveau te vinden. Moraal van het verhaal: mogelijk heb je niet altijd het geduld of de financiële middelen de kat (te lang) uit de boom te kijken wanneer het op een job aankomt maar indien je dat toch even doet (of kan), kan je dat op lange termijn alleen maar voordeel opleveren.

 

4. Kortetermijnvisie

Wanneer je afstudeert, is er vaak de drang om snel aan een baan te raken. Naast de financiële drijfveer (voor heel wat starters geen luxeprobleem maar wel een absolute must) is er volgens het onderzoek bovendien ook de psychologische impact, de angst, om niet snel aan een job te raken. Met andere woorden: werkloosheid heeft ook een psychische weerslag. Een job zorgt voor structuur, sociaal contact en welbevinden. Kortom, je hebt het gevoel dat je erbij hoort wanneer je aan het werk bent. Laat je echter niet te snel verleiden door een potentiële werkgever om hieraan te voldoen, zeker wanneer blijkt dat de nieuwe job totaal niet aansluit bij jouw vaardigheden.

 

5. Doodlopend straatje

Wanneer je een job onder je niveau aanneemt, dreig je niet zelden te eindigen in een doodlopend straatje. De routine nestelt zich slinks in je leven en je hebt het idee dat de job die je doet (ook al is ze onder je niveau) al bij al nog best meevalt. Je vaardigheden die je via je opleiding meekreeg, sijpelen ondertussen langzaam weg en je bergt je dromen stilaan op. Voor je er erg in hebt, eindig je zo in een professioneel doodlopend straatje.

 

6. Nefast voor je CV

Wanneer je een aantal jobs op je CV hebt staan onder je niveau en zich vervolgens de dag aandient dat je op gesprek kan voor je echte droomjob dan weet je het al: in heel wat gevallen zal je op dat ogenblik niet bepaald een goed figuur slaan. Het feit dat je aan het werk was maar niet in functie van je vaardigheden, strekt niet echt tot aanbeveling. 

 

7. Weinig efficiënt

Een job aannemen onder je niveau heeft niet enkel voor jezelf implicaties. Ook wanneer je het vanuit economisch perspectief bekijkt, is het weinig efficiënt. Jij en de andere betrokken partijen hebben hard geïnvesteerd in een opleiding die uiteindelijk niet de verwachte vruchten afwerpt. Het onderzoek van de UGent en de HUBrussel pleit er dan ook voor om in het activeringsbeleid van de overheid een evenwicht te zoeken. Jongeren kost wat kost in een job willen duwen door bijvoorbeeld het beleid op vlak van wachtuitkeringen te wijzigen om zo jongeren kost wat kost in jobs te duwen, kan nefaste gevolgen hebben. Starters komen via een dergelijk beleid mogelijk sneller terecht in een job maar de match tussen capaciteiten en de eigenlijke vaardigheden zal op die manier dan ook steeds verder te zoeken zijn.

Dinsdag 21 Januari 2014 om 11:0

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //