7 tips om je ware professionele roeping te vinden

Het is niet om je met grote onderscheiding je masters in een bepaald vakgebied hebt afgemaakt dat je ook in de wieg bent gelegd voor datgene waarvoor je een aantal jaren van je leven hard hebt gezwoegd. Met deze tips kan je je echte (professionele) roeping vinden, los van wat je ook mag gestudeerd hebben.

7 tips om je ware professionele roeping te vinden

Een mens kan zo van die momenten hebben dat alles op professioneel vlak troebel lijkt. Na jarenlang studeren, tientallen tests, goede raad van familie en vrienden, ... lijk je professioneel meer dan ooit op een dood spoor te zitten. De opleiding waarvoor je je hebt ingezet, lijkt plots verder af dan ooit van je echte professionele aspiraties. Met de volgende tips kan je alvast een kantelmoment bereiken dat je (terug) de juiste weg opstuurt.

 

1. Wees realistisch

Dromen mag (en moet) maar te vaak creëren mensen op die manier onrealistische verwachtingen. Het lijkt of we met z'n allen steevast op zoek moeten naar jobs vol spanning, vernieuwing, afwisseling, ... De ontnuchtering volgt vaak al snel omdat we beseffen dat al die grootse dingen vaak niet binnen het bestek van ons leventje van alledag passen. Toets je toekomstdromen dan ook steeds af aan de realiteit en vooral aan jezelf. Zo voorkom je onnodige ontgoochelingen.

 

2. Mik op continuïteit

Onze doorgeschoten consumptiemaatschappij mikt altijd op meer, beter, nieuwer, verder, ... Dat is eigenlijk een uitwas van het economische principe dat het enkel beter is wanneer er steeds meer (winst en omzet) is. In die context ontstaat een (vaak valse) behoefte om steeds op zoek te gaan naar andere (en mogelijk betere) professionele horizonten. Continuïteit in een bepaalde job laat je echter toe om al de facetten van je vak te leren kennen en mogelijk ook op obstakels te stuiten waaruit blijkt dat je je job wel dolgraag doet maar dat er andere factoren zijn waardoor je stuurloos bent geraakt. Continuïteit staat dan ook voor professioneel uithoudingsvermogen om zo te weten te komen of je je ware professionele roeping mogelijk al hebt gevonden zonder dat je het eigenlijk al in de gaten had. Bottom line: af en toe moet je ook professioneel kunnen doorgaan in tijden waarin het schijnbaar wat minder loopt. 

 

3. Actie versus reflectie

Denk na over de actie die je professioneel onderneemt. Actie is in die optiek het laatste onderdeel van de formule. Jouw ware roeping vinden heeft vaak ook te maken met  je denkwijze veranderen en niet noodzakelijk een ondoordachte rush richting jouw professionele droombestemming. Je ware roeping gaat immers vooral om hetgeen wat je eigenlijk weet maar even moet laten doorsijpelen diep in jezelf. Eerlijk duurt het langst, ook bij jezelf. Ken je sterke (en minder sterke) kanten maar ook wie je eigenlijk echt professioneel wil zijn en niet wat de buitenwereld van jou verwacht. Dat staat uiteraard in schril contrast met stap-voor-stap gidsen die je op een zo snel mogelijke manier naar die nieuwe droomjob willen leiden, zonder meer.

 

4. Zet geen beperkingen op je roeping

Zeg niet 'waar gaat mijn hart professioneel echt sneller van slaan en waar verdien ik tegelijkertijd ook het meest mee ?' of ook 'waar ben ik professioneel gek van en heb ik tegelijkertijd ook de kwalificaties ?' Op die manier ga je je ware roeping mogelijk toch weer on hold zetten omdat beperkende factoren (die je eigenlijk zelf creëert) in de weg gaan zitten. Een roeping kan je niet altijd in een logische formule gieten.

 

5. Kijk uit naar belangrijke signalen in je leven

De dingen waar je echt voor gaat, laten je de tijd vergeten. Het is alsof wanneer je eraan begint, de tijd plots lijkt stil te staan. Je vergeet alles en bent enkel met die dingen bezig. Gebruik dus niet enkel je verstand om uit te maken wat je ware roeping is. Probeer op onbewaakte momenten dingen van jezelf te weten te komen. Dingen die je (professioneel) erg graag doet, geven je energieniveau en creativiteit doorgaans een boost. 

 

6. Sla je roeping niet zelf aan diggelen

Een absolute dooddoener op zoek naar je roeping is jezelf de vraag stellen wat je de rest van je professionele leven wil doen. Vermijd die vraag om te voorkomen dat je door angst wordt overmand. Het tijdsbestek van een professionele carrière is immers zo uitgestrekt dat je idee plots weer heel abstract en onbevattelijk wordt. Maak de weg naar je echte roeping stap-voor-stap en houd het praktisch.

 

7. Je moet geen kant-en-klare handleiding hebben

De weg naar je ware roeping mag niet gebaseerd zijn op het feit of je al dan niet reeds een kant-en-klare handleiding op zak hebt om er te raken. Zorg dat je een aantal punten hebt waarop je je kan oriënteren, ankerpunten waaraan je je kan vasthouden maar laat ook ruimte voor toevalligheden, ontmoetingen, onverwachte momenten van inspiratie en dies meer.

Dinsdag 22 Oktober 2013 om 10:48

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //