Als jobstudent aan de slag in de eventsector? Laat je niet uitbuiten!

Het is niet omdat de vakantie er bijna op zit dat je als student niet meer aan de slag gaat. De tijd dat jobstudenten alleen in de vakantie werkten, ligt immers achter de rug. Daarom zetten we kort nog eens op een rij wat je absoluut moet weten over werken als jobstudent en luisteren we naar het betoog van een bedrijfsleider uit de eventsector die zegt dat de manier waarop hij met jobstudenten werkt hen echt voorbereidt op de arbeidsmarkt.

Als jobstudent aan de slag in de eventsector? Laat je niet uitbuiten!

Werk je als jobstudent met een studentenovereenkomst? Dan mag je 50 arbeidsdagen per jaar werken zonder dat jij en je werkgever sociale bijdragen moeten betalen op je loon. Het maakt niet uit of je die 50 dagen tijdens de zomervakantie doet of tijdens het schooljaar. Onder een arbeidsdag verstaan we elke dag waarvoor je loon ontvangt, dus ook weekends en feestdagen, dagen waarop je ziek was, enzovoort. Bovendien telt een paar uur werken mee voor een volledige dag! Op www.studentatwork.be kan je inloggen met je elektronische identiteitskaart en checken hoeveel dagen je nog mag werken als jobstudent. Bovendien kan je er een attest afdrukken waarop het resterend aantal dagen vermeld staan. Veel werkgevers vragen naar dit attest omdat ze zo zeker weten dat jouw 50 dagen nog niet opgebruikt zijn.

 

Ook IB NVC, een onderneming die onder meer actief is in de organisatie van events en veel met studenten werkt, vindt dat attest belangrijk. Directeur Benjamin Van Cauwenberghe, die al twintig jaar ervaring heeft met de organisatie van events, en die daarvoor altijd samenwerkt met studenten, benadrukt dat zijn bedrijf een van de enigen is die studenten echt opleidt, goed betaalt en op die manier ook voorbereidt op de arbeidsmarkt. “Daarom raden wij studenten aan te kijken en te vergelijken, zodat ze zien of eventbureaus wel alles respecteren dat voor hun studentenjob nodig is. Onze professionele aanpak is trouwens niet alleen in het voordeel van de studenten met wie we werken, maar legt ons evenmin windeieren: door onze professionele aanpak én door het feit dat wij met goed gemotiveerde studenten werken – ze zijn immers goed betaald – slagen wij er ook in persoonlijk maatwerk af te leveren dat door onze klanten ten zeerste wordt geapprecieerd.”

Zaterdag 27 Augustus 2016 om 15:0

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //