Begin je als starter best in een kleine of grote organisatie?

Daarsta je dan met je diploma en enkele droomjobs in je hoofd. Maar waar start je best? In een kleine of grote onderneming?

Begin je als starter best in een kleine of grote organisatie?

Beste Careerfit coach Ik ben een laatstejaars student burgerlijk ingenieur computerwetenschappen. Binnen enkele maanden kom ik op de arbeidsmarkt terecht en hoop ik een boeiende en uitdagende job te vinden. Ik heb reeds een aanbod gekregen om te werken als software developer in een kleine start-up. De jobinhoud interesseert me, maar mijn vrienden vertellen me dat het beter is om te starten in een groter bedrijf. Ga ik als starter best op zoek naar een job in een kleine of een grote organisatie? Brecht


Beste Brecht,

 

De grootte van de organisatie waarin je terecht komt als werknemer is niet onbelangrijk en kan je job beïnvloeden. Zowel grote als kleine organisaties hebben hun specifieke voor- en nadelen. Het grootste verschil zit hem in de mate van hiërarische structuur die aangebracht is in de organisatie. Grote bedrijven hebben een duidelijk afgelijnde hiërarchie van medewerker via manager tot CEO. Hoe meer mensen samenwerken in een organisatie, hoe complexer alles wordt en hoe meer structuur er eenmaal nodig is om alle bedrijfsprocessen optimaal te laten verlopen. Kleinere organisaties daarentegen hebben veeleer een platte, horizontale structuur. Dit verschil in structuur heeft impact op verschillende elementen binnen de organisatie.

 

Jobdiversiteit

In grote organisaties heeft elke functie een duidelijk omschreven takenpakket. Iedere werknemer is verantwoordelijk voor een specifiek deel van het totale proces. Dit maakt de job een stuk rigider en brengt dikwijls minder afwisseling met zich mee. Omdat kleinere organisaties een horizontalere structuur hebben en taken minder strikt verdeeld zijn volgens functie, is het takenpakket doorgaans diverser wat zorgt voor meer variatie in de job. Als software ingenieur in een start-up zal de kans groter zijn dat  je een bredere kennis opdoet, net omdat er geen expert is voor elke niche, daar waar dit in een groot bedrijf veelal wel het geval is. Wat best is, hangt er maar vanaf wat jouw ambitie is, de variatie van een start-up is goed wanneer je een generalistische rol ambieert, maar kan ook een nadeel zijn wanneer je al weet dat je expert wil worden binnen één nauw afgelijnd domein.

 

Communicatie, impact en bureaucratie

In grote ondernemingen loopt de communicatie vaak minder snel en efficiënt. Vooral wanneer er dient gecommuniceerd te worden tussen de verschillende lagen in de hiërarchie kan het wel eens spaak lopen. De moeizame communicatie in combinatie met de veelal talrijke regels en strikte procedures maakt het dikwijls moeilijker om in een groot bedrijf een directe invloed uit te kunnen oefenen op de resultaten en de koers van de organisatie. In een kleine organisatie is gemakkelijker om je creatieve inbreng te communiceren en om te zetten in werkbare toepassingen in de praktijk die het verschil maken voor de resultaten van de onderneming. Er zijn nu eenmaal minder lagen van managers die je dient te overtuigen. Het is duidelijker wat jouw inbreng waard is voor de onderneming, wat je gevoel van waardering en betrokkenheid ten goede komt.

 

Ontwikkeling en verloning

Grote ondernemingen brengen niet enkel nadelen met zich mee. Door hun omvang zijn er doorgaans meer mogelijkheden om door te groeien. Er zijn nu eenmaal meer sporten te beklimmen in de hiërarchische ladder. Grote organisaties voorzien dikwijls een groter budget voor trainingen en opleidingen waar je gebruik kan van maken om je professionele competenties verder aan te scherpen. Ook de verloning is bij grotere ondernemingen in het algemeen hoger. Naast het salaris kan een groot bedrijf doorgaans meer extralegale voordelen voorzien zoals een bedrijfswagen, GSM, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en dergelijke meer, alhoewel dit laatste sterk verschilt van organisatie tot organisatie.

 

Collega’s

Een grote organisatie betekent uiteraard meer werknemers en dus meer collega’s. Als het niet meteen klikt met die ene collega hoeft dit geen probleem te zijn, er zijn tenslotte nog genoeg andere collega’s waar je ongetwijfeld beter mee opschiet. Een kleinere organisatie vormt op vlak van collega’s een groter risico. Mogelijk klikt het met je collega’s en vorm je een hechte groep die goed samenwerkt. Vlot het echter niet meteen met enkele medewerkers, dunt de groep al snel uit en bestaat het risico dat je wat geïsoleerd komt te staan ten aanzien van de groep collega’s die wel goed overeenkomt. Dit zijn natuurlijk algemene tendensen. De ene organisatie is de andere niet. Zowel grote als kleine ondernemingen kunnen onderling sterk verschillen wat hun structuur en cultuur betreft. Het kan daarom interessant zijn om huidige of ex-werknemers in je netwerk te raadplegen om te polsen naar de structuur, cultuur en mogelijkheden binnen de organisatie waarvoor je gaat solliciteren.

 

CV

Staat een functie bij een groot bedrijf beter op je CV? Niet noodzakelijk. Sommige grotere bedrijven staan er natuurlijk om bekend enkel de poorten te openen voor high potentials. Dergelijke bedrijven kunnen vermelden op je CV kan gezien worden als een bewijs voor je kennen en kunnen. Wat echter belangrijker is dan de grootte van de onderneming is duidelijk aan te geven op je CV wat je taken, verantwoordelijkheden en verwezenlijkingen waren bij je vorige werkgevers. De grootte van een onderneming heeft per definitie geen invloed op de mate waarin je gegroeid bent op professioneel vlak en je je competenties verder ontwikkeld hebt.

 

Werkwaarden

Je kan de keuze voor een kleine of grote organisatie laten afhangen van bovenstaande gegevens. Hoewel dit zeker kan meespelen in het bepalen van je keuze kan het misschien ook interessant zijn om de vraag stellen in welke mate je past binnen een organisatie, los van zijn grootte. Op de website van Careerfit (www.careerfit.be) kan je de Career Radar invullen die je meer informatie geeft over welke werkwaarden jij belangrijk vindt in je werkomgeving. Deze kunnen je helpen bij het maken van een bewuste keuze om je loopbaan te starten als jonge, beloftevolle werknemer. Veel succes met je eerste job!

 

Tim De Maesschalck

 

Careerfit is een nieuw rekruteringsbedrijf dat met een innovatieve aanpak een verfrissende topspeler wil worden in de rekruteringsmarkt. Als uitgangspunt wordt vertrokken van het individu, Careerfit wil ieders eigen ‘professionele identiteit’ in kaart brengen en zijn/haar talenten, basiswaarden, motieven en behoeften matchen aan de noden van bedrijven. Careerfit heeft een online platform waar talent in België zijn of haar eigen carrière kan doorlichten en inspiratie kan vinden in het maken van loopbaankeuzes.  

Dinsdag 17 December 2013 om 10:20

// //
// // //
// // // //