Belet de prestatiemaatschappij jou ook om jezelf te zijn?

Dat recruiters klagen over het feit dat schoolverlaters niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt, komt volgens studenten ook omdat de druk van de prestatiemaatschappij hen verlamt en belet om zichzelf te zijn.

Belet de prestatiemaatschappij jou ook om jezelf te zijn?

Nu de economie aantrekt, stijgen ook de kansen van schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Veel recruiters blijven echter klagen dat ook de studenten die de beste schoolresultaten kunnen voorleggen lang niet dadelijk inzetbaar zijn omwille van de blijvende grote kloof tussen de schoolbanken en het professionele leven. Ook omgaan met de druk van de eerste job blijkt geen sinecure. 

 

Volgens Sandy Coppens, Marinela Demaj, Jolien Peeters, Elodie Ravaut, Nick Van Bouwel, studenten van Pedro De Bruyckere, pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool, is dat niet zo verwonderlijk. In een blog halen ze het boek “De vermoeide samenleving” van de Duits-Koreaanse filosoof Byung-Chul Han aan. Die wees er al op dat de wereld niet langer een commandomaatschappij is, waarin iedereen maar braaf had uit te voeren wat de “grote baas” wilde, maar een prestatiemaatschappij waarin we allemaal grote druk op onszelf leggen.

 

“Ook als student”, zo schrijven ze, “voelen wij die druk heel sterk, want iedereen wil zich zo goed mogelijk profileren. Er is geen tijd meer om te falen. Niet op school, maar ook niet in onze vrije tijd. Ook op de sociale media willen de beste foto's en de meeste likes. De stressproblematiek bij mensen die werken krijgt terecht veel aandacht, maar ook als studenten zijn wij daar heel gevoelig voor.  En dat wordt soms wel eens vergeten. Onderzoek van jeugddienst In Petto heeft uitgewezen dat jongeren het gelukkigst zijn bij hun vrienden, de enigen bij wie ze echt hun hart kunnen luchten.”

 

De studenten stippen ook aan dat heel wat jongeren het door de prestatiemaatschappij moeilijk hebben om zichzelf te zijn. Ze voerden een bevraging uit bij 59 jongeren die aangaven dat zij de druk van buitenaf als te hoog ervaren en als een rem zien om zichzelf te zijn. “We krijgen het gevoel dat we elke dag “moeten” beginnen met het bekijken van onze inbox en niet de kans meer krijgen om bezig te zijn met wat we zelf belangrijk vinden. De prestatiedruk op school, maar ook de druk om een eerste job te vinden en de druk van die eerste job, houden het gevaar in dat we onszelf niet meer kunnen zijn en daardoor een stuk van onze creativiteit en onze talenten verliezen.”

Vrijdag 2 Juni 2017 om 16:30

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //