Beroep van de toekomst: Internet of Things architect

Geen enkel begrip heeft zoveel buzzgehalte als het Internet of Things (IoT) oftewel het internet der dingen. Alle toestellen op kantoor (en in huis) raken immers steeds meer geconnecteerd met het internet. Het toonaangevende onderzoekinstituut Gartner voorspelt alvast dat tegen 2020 zowat twintig miljard toestellen wereldwijd met het internet zullen verbonden zijn. Daarom zijn er uiteraard specialisten nodig om dat in goede banen te leiden en al die geconnecteerde systemen/apparaten zo optimaal als mogelijk op mekaar af te stemmen en te laten samenwerken. En zie daar de oplossing: de Internet of Things architect (IoT-architect).

Beroep van de toekomst: Internet of Things architect

Kostefficiënt

In bedrijfssferen zal een Internet of Things architect (IoT-architect) verantwoordelijk worden voor het analyseren, opzetten en implementeren van de IoT-architectuur. In concreto komt het erop neer dat de persoon in kwestie alle met het internet verbindbare apparaten, platformen en IT-architecturen op een zo optimaal mogelijke manier met mekaar zal moeten verbinden om het bedrijf zo kostefficiënt als mogelijk te laten functioneren. Omdat die functie vandaag  nog niet echt ingang heeft gevonden, is er in bedrijven immers een grote verspilling van tijd, middelen en geld.

 

De witte raaf van morgen

Over welke kwaliteiten dient zo een Internet of Things architect dan wel te beschikken? Wel, zoals bij elke opkomende technologie is het recept voor succes een mix van technische kennis, zakelijk inzicht en beheersmatige vaardigheden. Iemand die dus het technische plaatje kan koppelen aan de zakelijke objectieven van een bedrijf en bovendien ook als manager binnen de organisatie verandering kan teweeg brengen waar nodig. Een soort van witte raaf die polyvalent inzetbaar is om het zomaar te zeggen.

 

Blauwdruk

Net zoals een echte architect moet een IoT-architect dus een visie en een blauwdruk kunnen  ontwikkelen voor de bouwheer, in dit geval bedrijven, in lijn met de zakelijke vereisten en zo een optimale end-to-end oplossing uitdokteren. Om dit te bewerkstelligen moet de IoT-architect een breed scala aan technische omgevingen beheersen die al de verzamelde data van sensoren, computers, thermostaten, ... collecteren. In functie daarvan zal hij, net zoals in een ICT-omgeving via een overkoepelende visie en modus operandi een IoT-architectuur dienen te ontwikkelen en te (helpen) implementeren. 

 

Arsenaal aan strategieën

Ook zal de IoT-architect doorheen de tijd een arsenaal aan implementatietechnieken en -strategieën ontwikkelen en die inzetten in functie van de noden en vereisten van de organisatie op een welbepaald moment in de tijd. Hij of zij zal eveneens zorgen voor een geformaliseerd proces en de implementatie ervan om de bestaande IoT-omgeving/architectuur bij te sturen, te optimaliseren en te updaten om zo de continuïteit van de organisatie te garanderen en op die manier ook een best practice ontwikkelen voor de IoT-omgeving van het bedrijf in kwestie.

Donderdag 16 Augustus 2018 om 16:30

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //