Beroep van de toekomst: stadsboer

Je ziet ze tegenwoordig vaker en vaker, vooral in grootsteden: stadsboerderijen. Het moet niet gezegd dat waar er een boerderij is, er uiteraard ook een boer is. In dit geval een stadsboer. Boer: het lijkt een bezigheid uit een ver verleden, maar stadsboer is bij uitstek een beroep van de toekomst.

Beroep van de toekomst: stadsboer

Tegen 2050 zal de meer dan de  helft van de wereldbevolking in stadskernen wonen. Het beroep van stadsboer die op een stadsboerderij het nodige doet om al die monden van voedsel te voorzien, is dan ook niet zo vreemd. Waar hij zijn akkers zal bewerken? In verticale stadsboerderijen die zich in de hoogte uitstrekken. Het idee past ook perfect in de ecologische tijdsgeest: landbouw in de stad zorgt voor korte productie- en distributielijnen die kostefficiënt kunnen worden beheerd.

 

Beroep van de toekomst, met toekomst

Wie naar grote steden als Antwerpen, Brussel of Gent kijkt, stelt vast dat er daar ondertussen al heel wat stadsboeren actief zijn. Je kan er dan ook van op aan dat wanneer je voor het beroep van stadsboer kiest je zeker bent van een job. Wat moet je je voorstellen bij zo'n een job als stadsboer?  Alles wat een gewone boer zoal doet. Alleen zal die stadsboer dat doen op verschillende verdiepingen in een soort van flatgebouw aangepast aan de noden van stadslandbouw of op kleine lapjes grond die nog overblijven in de stad en die op de één of andere manier niet geschikt zijn voor bebouwing.

 

Koeien tussen de flatgebouwen

Een stel koeien tussen de flatgebouwen? In de toekomst zou dat wel eens realiteit kunnen worden. Ook de daken van flatgebouwen in de stad, die vandaag grotendeels onbenut blijven, zullen worden bezet door stadsboeren. Kijk maar naar het dak van de creatieve hub PAKT in Antwerpen. Daar hebben ze een complete boerderij die zich uitstrekt over al de daken van de site. Op die daken zal er ook plaats zijn voor bijvoorbeeld kippen en bijenkorven.

 

Gezond en biologisch

Maar er is meer wanneer het gaat over stadsboerderijen. Ook de vraag naar gezond en biologisch voedsel neemt immers toe. Het zal dus ook de stadsboer zijn die de mensen in de stad begeleidt om in de stadsboerderij of op braakliggende stukjes grond hun moestuintjes aan te leggen en te onderhouden. Ook zal diezelfde stadsboer een pedagogische rol vervullen wanneer er bijvoorbeeld kinderen op bezoek komen en (opnieuw) leren dat boontjes niet in een blik of bokaal groeien, maar aan een bonenplant. Voel je je geroepen?

Maandag 10 September 2018 om 13:30

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //