Beste starter, hoop niet op een uitgestippeld carrièrepad

De tijd dat we levenslang bij één en dezelfde werkgever blijven, is echt wel voorbij. Meer nog, heel wat nieuwe werkers hebben meerdere jobs tegelijkertijd die heel vaak niets met mekaar te maken hebben. Maak kennis met de portfoliobaan.

Beste starter, hoop niet op een uitgestippeld carrièrepad

Vandaag aan de slag als it-specialist, morgen je eigen kledingmerk opstarten en overmorgen een boek uitgeven. Dat is hoe jouw portfolioloopbaan er kan uitzien. Je plukt als het ware de professionele dag en doet dat in functie van de kansen die zich aandienen en de vaardigheden waarover je op een bepaald ogenblik in je loopbaan beschikt. Binnen een portfoliobaan kan je bovendien ook perfect verschillende van die jobs tegelijkertijd uitoefenen.

 

Uitgangspunt

De basisgedachte achter de portfoliobaan is dat we over heel wat verschillende talenten en interesses beschikken. Daarenboven gaat de portfoliobaan ervan uit dat je als mens je vaardigheden en de jobs die daarmee verband houden volledig zelf vormgeeft en de timing volledig eigenhandig onder controle houdt. Het is dus niet langer je baas die bepaalt wanneer je opdaagt en wat je doet maar jijzelf. Dat noemen ze dan een zelfstandig ondernemer, zal je opperen maar er is meer aan de hand. Vandaag wordt bijvoorbeeld in de VS al 40 procent van de jobs ingevuld volgens dat portfoliobaanprincipe. Het is dan ook veel meer dan de klassieke werknemer-ondernemerverhouding, zoals die decennialang heeft geleefd, die op z'n kop komt te staan. De portfoliobaan is een kantelpunt binnen die Digitale Revolutie die de levenslange job (al dan niet voor één baas) naar de prullenmand verwijst.

 

Ad hoc opdrachten

De portfoliobaan is meer dan een nieuw fenomeen op de arbeidsmarkt. Werk wordt als het ware onderdeel van een bredere maatschappelijke context. Het credo 'leven om te werken' maakt plaats voor het credo 'leven, werken en genieten'. De centrale plaats die werk tot nu toe innam in het leven van de gemiddelde mens, zal in de toekomst plaatsmaken voor ad hoc arbeid die niet langer een dwingend karakter zal hebben binnen het leven van alledag. Ook zullen er steeds meer individuen zijn die een baan als werknemer zullen afwisselen met een job als ondernemer van hun eigen bedrijf. Zo geven ze vorm aan hun eigen aspiraties maar doen ze tegelijkertijd aan risicospreiding. Wanneer ze één job verliezen, blijft de andere job nog steeds overeind. Uiteraard is die mentaliteit niet toepasbaar op alle beroepen, denk maar aan beroepen met een hoge mate van specialisatie (chirurgen, kernfysici, bio-ingenieurs,...), maar in de kenniseconomie - als onderdeel van de 'Digitale Revolutie' -  passen het merendeel van de beroepsprofielen wel in dat nieuwe straatje. 

Dinsdag 28 Mei 2013 om 10:35

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //