Bill Gates en Richard Branson achterna: zo word je ondernemer

Denk ook jij dat er in jou een ondernemer à la Bill Gates of Richard Branson schuilt? Dan helpen wij jou alvast graag op weg met een aantal belangrijke weetjes.

Bill Gates en Richard Branson achterna: zo word je ondernemer

1. Om een onderneming op te starten moet je minstens 18 jaar zijn en een bewijs van kennis van bedrijfsbeheer kunnen voorleggen. Voor een aantal gereglementeerde beroepen gelden bijkomende vereisten zoals een bewijs van beroepskennis (zie www.belgium.be voor een lijst met gereglementeerde beroepen). Voor de uitoefening van een aantal specifieke beroepen heb je daarenboven bijkomende vergunningen of registraties nodig.

 

2. Voorts moet je inschrijven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen, een btw-registratie aanvragen en je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Klinkt het je in de oren als een enorme berg met administratieve romslomp? Geen nood, je kan bij het zogenaamde ondernemingsloket terecht om alles in orde te laten brengen. Daarvoor maak je gewoon een afspraak bij dat ondernemingsloket. Voor een lijst met erkende ondernemingsloketten, zie economie.fgov.be

 

3. Als je wil starten met een vrij beroep, hou er dan rekening mee dat bij elk dergelijk beroep meestal met een aparte set van regels en wetten komt kijken. Informeer je dus grondig over de plichtplegingen die gerelateerd zijn aan het vrije beroep dat jij wil uitoefenen.

 

4. Ben je niet zeker dat je voor het ondernemerschap bent geboren? Dan kan je starten in bijberoep. Je behoudt daarbij je hoofdjob maar klust na je uren bij als ondernemer. Opgelet, de formaliteiten om te starten als ondernemer in bijberoep zijn dezelfde als die in hoofdberoep. Het enige verschil zit hem in de sociale bijdragen die je betaalt.

 

5. Vergeet niet dat je ook als ondernemer ziek kan worden. Aansluiting bij een ziekenfonds is dan ook verplicht. Tegelijk is het aangewezen een verzekering gewaarborgd inkomen te nemen. Dankzij zo'n verzekering krijg je bij ziekte niet alleen de klassieke vergoedingen van het ziekenfonds maar ook een gewaarborgd inkomen? Niet allen bij ziekte maar ook bij een ongeval of invaliditeit. Een hospitalisatieverzekering is eveneens een absolute must

 

6. Iedere zichzelf respecterende ondernemer moet ook een verzekering 'burgerlijke aansprakelijkheid uitbating' afsluiten. Die verzekering dekt de schade die je door je beroepsactiviteiten aan anderen zou kunnen toebrengen bij de uitbating van jouw onderneming. Deze verzekering is niet te verwarren met je familiale verzekering die volgens hetzelfde principe werkt maar enkel voor je privéactiviteiten.

 

7. Opgelet: wanneer je beginnend ondernemer bent, kent het sociaal verzekeringsfonds je netto beroepsinkomen nog niet en betaal je voorlopige bijdragen, berekend op een forfaitair geschat inkomen. In het derde jaar nadat je als zelfstandige bent gestart, worden je sociale bijdragen vervolgens definitief berekend en moet je het verschil tussen de voorlopige en de definitieve bijdragen in functie van je definitieve inkomen al dan niet bijbetalen. Er bestaan referentietabellen bij je verzekeringsfonds die je de kans bieden om te berekenen of om door je boekhouder te laten berekenen wat het bedrag zal zijn dat je zal moeten betalen voor de 'regularisatie'. Zo kom je niet voor onaangename financiële verrassingen te staan.

 

8. Wat zijn de voordelen van een leven als ondernemer? Eerst en vooral: je bent je eigen baas. Je zal echter snel merken dat dit verantwoordelijkheden met zich meebrengt en dat je over een stevige dosis zelfdiscipline moet beschikken om van je onderneming een succes te maken. Tegelijk heb je echter alle vrijheid om je ideeën te realiseren en zelf de vruchten van je inspanningen te plukken.

 

9. Een nadeel, althans als je denkt vanuit de reflex van iemand die in loondienst werkt, is dat je professionele leven 24 uur per dag en 7 dagen op 7 doorloopt. Je werkt overdag maar ook 's avonds, in de weekends en op feestdagen. Aan de andere kant kan je er echter ook gewoon een dagje (of langer) tussenuit knijpen wanneer jij daar zin in hebt. Een leven dus dat haaks staat op een nine-to-five mentaliteit en dat voor velen toch een enorme vrijheid biedt. Je eigen baas worden is hoe dan ook het overwegen waard, zeker nu ondernemerschap meer dan ooit nodig is en nu heel veel arbeidsmarktdeskundigen zeggen dat we hoe dan ook in de richting evolueren van een maatschappij waarin iedereen meer zijn eigen boontjes zal moeten doppen.
 

Zondag 26 April 2015 om 12:0

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //