Connected Living en Smart Cities

Werken in de toekomst wordt helemaal anders. Steeds meer mensen zijn het erover eens dat jobs zoals we die nu kennen zullen verdwijnen. Werk zal er volgens Chris Raman, die in Gent van het bedrijf Ajuinlei 1 een incubatiecentrum maakte rond alles wat met Internet of Things te maken heeft, echter meer dan genoeg blijven. “De zelfrijdende auto zorgt er bijvoorbeeld voor dat we helemaal anders zullen moeten denken over stadskernontwikkeling”, zegt hij, “en dat biedt alleen al aan specialisten in stadskernontwikkeling enorme kansen.”

Connected Living en Smart Cities

ONZEKERHEID EN TWIJFEL
De snelheid waarmee alles verandert, neemt almaar toe. Het zorgt bij veel mensen voor een FUD-gevoel (fear, uncertainty en doubt). Trendwatcher Herman Konings geeft de jongste tijd in diverse lezingen aan dat dit FUD-gevoel enorme consequenties heeft voor het consumentengedrag en dus ook op onze manier van werken. De onzekerheid zorgt er immers voor dat mensen bijvoorbeeld anders winkelen, maar ook dat ze op zoek gaan naar meer menselijk contact en dat er een analoge tegenbeweging ontstaat tegen de digitalisering. Dat robots in de toekomst steeds meer van onze taken zullen overnemen, staat volgens hem en andere specialisten echter vast.

 

DE PUNTEN MET ELKAAR VERBINDEN
Uiteraard is dat op zijn beurt een element dat voor twijfel zorgt. Toch zal er werk genoeg blijven. Zo zal zeker rond connected living heel veel gespecialiseerde kennis nodig zijn. Steve Jobs had het in zijn beroemde Stanford-rede over gek en hongerig blijven, maar ook over connecting the dots. Dat was bepaald visionair want connected is hét woord van het tweede decennium van de 21ste eeuw. Wereldwijd sturen we dagelijks meer dan 180 miljard mails naar elkaar. Naar verwachting zullen er tegen 2018 wereldwijd ruim 25 miljard connected devices zijn en 4,5 miljard smartphones. Het is nu al zichtbaar hoe deze technologie ons dagelijks leven zal vergemakkelijken. Connected auto’s, smart boxes en robots die de verwarming en verlichting aansturen, zijn hiervan slechts het begin. Naarmate apps en devices meer met elkaar in verbinding staan, nemen de mogelijkheden toe om geld en energie te besparen.


ENORME KANSEN
Het concept van Connected Living, dat ervoor zorgt dat ons werk, ons huis en onze steden permanent met elkaar in verbinding staan, en ‘het internet der dingen’ zijn geen toekomstdromen. Ze zijn nu al zichtbaar en er zijn mensen met gespecialiseerde kennis nodig om die zaken nog meer in ons leven te integreren. “De nieuwe ontwikkelingen bieden enorme kansen”, zegt serie-ondernemer Chris Raman. “Een paar voorbeelden: volgens PwC kan mHealth in de OESOlanden voor een besparing van liefst 400 miljard dollar zorgen, en slimme energiemeters kunnen de CO²-uitstoot gigantisch doen dalen.” Chris Raman is dan ook optimistisch voor de toekomst. “We mogen echter niet in vroegere fouten van hybris vervallen. Daar hebben we economisch gezien de ruimte niet meer voor, want we zullen nog jaren een heel beperkte economische groei zien in de klassieke zin van het woord, omdat we in een tijdsgewricht leven waarin we overstappen naar een totaal nieuwe economie.”


NIEUWE VORMEN VAN SAMENWERKING
Daarom is er volgens Chris Raman nood aan nieuwe vormen van samenwerking.

“Het moet gaan over samenwerking 3.0 die over alle sectorgrenzen heen gaat en buiten de traditionele denkkaders treedt. Samenwerking die gebaseerd is op kruisbestuiving, waarbij onder meer ook creatieve kunstenaars ondernemers kunnen voeden. Ook die beweging is al aan de gang. Zo hebben oertraditionele banken als de Royal Bank of Scotland ingezien dat ze nood hebben aan andere talenten dan cijferaars en kondigen ze aan dat ze vooral jobs ter beschikking hebben voor filosofen. Het is ook niet voor niets dat Peter Hinssen en Steven Van Beleghem met hun nieuwste bedrijf Nexxworks de spirit van start-ups proberen te integreren in multinationals. Daarom ook hebben we van Ajuinlei 1 een incubatiecentrum gemaakt met coworkingspace voor een twintigtal ondernemingen. Een incubatiecentrum voor gameontwikkelaars, designers, film- en documentairemakers, beeldende kunstenaars, dichters en storytellers... Ze kunnen er gebruikmaken van de nieuwste technologieën van Google, Apple, Philips en andere bedrijven.”

 

CREATIEVE WISSELWERKING IN SMART CITIES
Ajuinlei 1 is daardoor een van de eerste Europese coworking spaces, zoals die ook bestaan in Silicon Valley en die een wisselwerking mogelijk maken tussen klassieke bedrijven, start-ups en de creatieve sector. Dergelijke ruimtes zullen er in de smart cities van morgen volgens Raman nog veel meer komen. “Uit een recente enquête van het World Economic Forum, dat jaarlijks de wereldleiders bijeenbrengt in Davos, is bijvoorbeeld gebleken dat het concept van de zelfrijdende auto al wereldwijd aanvaard is en dat stadkernontwikkelaars in steden als Göteborg en Singapore al heel druk in de weer zijn met de veranderingen die rond de stadskernontwikkeling nodig zijn om rekening te houden met de doorbraak van de zelfrijdende auto. Meer en meer is duidelijk dat alles met elkaar samenhangt.
Voor schoolverlaters die de juiste punten met elkaar verbinden oogt de toekomst volgens mij dan ook heel mooi. Specialistische kennis rond de ontwikkeling van smart cities en rond Internet of Things is volgens mij een garantie op werk. Maar precies door de grote nood aan de verbinding tussen de digitale en de analoge wereld, kunnen ook creatieve kunstenaars de toekomst met positieve verwachtingen tegemoet zien. De nood aan kruisbestuiving tussen digitale specialisten en filosofen en creatievelingen zal zich volgens mij steeds nadrukkelijker manifesteren.”

Woensdag 2 November 2016 om 13:0

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //