Dé 3 troeven bij je zoektocht naar een job

In je zoektocht naar werk dat je graag wil doen, zal je alles uit de kast moeten halen. Alvast 3 onmiskenbare troeven kunnen je helpen om je concurrenten voor te blijven: bewezen sociaal engagement, ervaring in het buitenland en de raadgevingen van een goede mentor.

Dé 3 troeven bij je zoektocht naar een job

VRIJWILLIGERSWERK
Het jaarlijkse Music for Life maakt ons al jaar en dag vertrouwd met een verhoogde inzet voor goede doelen. In dit geval is die inzet natuurlijk onbaatzuchtig, maar een onderzoek onder de leiding van de professoren Stijn Baert van UGent en Sunèica Vujić van UAntwerpen heeft aangegeven dat vrijwilligersinzet ook loont voor je carrière.
De wetenschappers vergeleken de kansen op positieve reacties na schriftelijke sollicitaties voor eenzelfde vacature door twee zeer gelijkaardige jobkandidaten. Om beurt vermeldden de twee kandidaten vrijwilligerswerk in de variasectie van hun cv. Het engagement van de sociaal actieve kandidaat kon daarbij bestaan uit één of meerdere van drie zaken: bereiding en bedeling van maaltijden bij Poverello, fondsenwerving en ondersteuning van lokale activiteiten bij Stichting tegen Kanker en ondersteuning als materiaalverantwoordelijke bij een plaatselijke korfbalclub.
De resultaten van het onderzoek zijn veelzeggend. In het veldonderzoek met kandidaten van Vlaamse origine stellen we vast dat de positieve reacties op kandidaten die vrijwilligerswerk vermelden bijna de helft hoger liggen dan bij wie geen sociaal engagement aangeeft: ze stijgen van 15,6% tot 22,9%. De kans om meteen op een jobgesprek uitgenodigd te worden steeg door het vermelden van vrijwilligerswerk van 8,3% tot 11,1%, met een derde dus. Deze effecten zijn hoger dan wat in eerder gelijkaardig veldonderzoek naar ongelijke behandeling in de Vlaamse arbeidsmarkt op basis van geslacht, seksuele geaardheid, eventuele eerdere depressie of werkloosheidsduur werd gevonden. Opgedeeld naar soort engagement, deden cv’s waarin (minstens) Poverello was opgenomen het aantal positieve reacties stijgen met 55,6%, degene waarin Stichting tegen Kanker werd vermeld met 64,0% en die met werk als materiaalverantwoordelijke met 24,2%. Het verschil tussen deze waarden is indicatief voor de relatieve waardering voor deze engagementen, maar is statistisch niet significant.
Ook meer engagement blijkt niet noodzakelijk beter: de winst in positieve reacties op sollicitaties stijgt niet met het aantal engagementen.
Interessant is verder dat de winst in jobkansen bij het vermelden van vrijwilligerswerk duidelijk hoger is voor vrouwen. Vrouwelijke jobkandidaten die sociaal engagement vermelden hebben 70,4% meer kans op een positieve reactie en 62,5 % meer kans op een jobgesprek dan kandidaten die geen dergelijk engagement vermelden. Terwijl uit eerder onderzoek blijkt dat sociaal geëngageerde personen bovengemiddeld vaak terechtkomen in de publieke en non-profitsector, blijkt uit dit onderzoek geen onderscheid in de beloning voor sociaal engagement in het cv naar sector.


BUITENLANDSE ERVARING
Reizen doe je zoals het spreekwoord zegt om te leren, maar het staat ook onomstotelijk vast dat een buitenlandse ervaring mooi meegenomen is voor je carrière. Sterker nog, het is eigenlijk een must, want in geen enkele sector is het nog mogelijk om op een sterke wijze professioneel actief te zijn zonder minstens een besef te hebben van wat in het buitenland gebeurt. Een buitenlands avontuur is goed om jezelf te ontplooien, maar vergroot ook aanzienlijk je open mindset. De andere culturen en gewoontes waarmee je in het buitenland in contact komt, bezorgen je eigenlijk vanzelf een attitude die werkgevers heel sterk missen bij mensen die onder de kerktoren zijn blijven hangen.
“Een buitenlandse ervaring is ook het bewijs dat je je soepel kan aanpassen aan een andere cultuur”, zegt Lynn Reviers, die in november 2015 naar het Australische Sydney vertrok om er aan de slag te gaan als PR & Communication Manager voor Robert Half voor Australië en Nieuw-Zeeland. “Ik heb in het verleden al in Frankrijk en de Verenigde Staten gewoond, zij het voor mijn studies, en ik heb altijd gezegd dat ik dit nog een keer wou doen. Omdat ik voor een multinational werk die veel investeert in ‘professional development’ heb ik dan ook de kans gekregen en gegrepen. Ervaring opdoen in het buitenland biedt ook zeker een meerwaarde voor ieders cv en carrière. Ik merk bij Robert Half goed genoeg dat met name grote bedrijven daar zeer veel belang aan hechten.” Uitkijken naar buitenlandse opportuniteiten is met andere woorden niet alleen belangrijk op het ogenblik dat je op zoek gaat naar een job, maar ook op het ogenblik dat je al aan het werken bent, kan het je carrière nog een forse positieve stimulans geven.


MENTOR
Naast sociaal engagement en buitenlandse ervaring vormt de steun van een mentor de derde onmiskenbare troef die je in je zoektocht naar een job een flinke voorsprong kan bieden op je concurrenten. De Roemeense twintiger Raul Oaida is daar het beste bewijs van. Hij bouwde vanuit zijn onooglijke dorpje Deva onder meer een auto met een half miljoen Legoblokjes die op geperste lucht rijdt. Bij een toespraak op een summer school in het Europees parlement over succesvolle ondernemers en hun ervaringen benadrukte hij vorig jaar dat jongeren “niets meer nodig hebben dan een computer en een mentor” om de wereld te veranderen. In zijn geval was zijn mentor de Australische ondernemer Steve Sammaritano met wie hij via internet in contact kwam. Die man bleef Oaida aanmoedigen en het resulteerde voor de Roemeense jongeling uiteindelijk in een prachtige job die hij sinds november 2015 uitoefent als hardware engineer in New York bij het bedrijf Human Condition Safety dat draagbare technologie ontwikkelt om werkplaatsen in de industrie een stuk veiliger te maken. Oaida maakt er geen geheim van dat het vinden van een mentor – wat dezer dagen dankzij LinkedIn toch een heel stuk makkelijker is dan vroeger – mee zijn leven heeft bepaald en zijn kansen op een aantrekkelijke droomjob enorm heeft verhoogd.

Maandag 11 April 2016 om 10:41

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //