De hybride professional heeft de toekomst!

Uit onderzoek van het Nederlandse uitzendkantoor FastFlex blijkt dat niet alleen de arbeidsmarkt flexibeler wordt, maar dat arbeidskrachten zelf ook steeds flexibeler worden. Het contract wordt minder belangrijk gevonden en medewerkers willen steeds meer vrijheid om zelf hun werkzaamheden te kunnen invullen. 

De hybride professional heeft de toekomst!

De opkomst van hybride professionals – mensen die een vaste job combineren met ondernemerschap of maatschappelijke werkzaamheden – is in Nederland dan ook niet te stoppen. Al zowat 600.000 mensen zouden op die manier hun brood en het beleg erop verdienen. Een hybride professional is bijvoorbeeld een marketingprofessional die naast zijn fulltime baan ook nog bedrijven voorziet van advies op het gebied van strategie en positionering. Of iemand die naast een vaste baan ook een eigen lifestyle blog heeft. Vooral onder vrouwen, gepensioneerden en starters neemt het aantal hybride professionals snel toe. FastFlex voorziet dat deze groei voorlopig aanhoudt en raadt organisaties aan zich nu al hierop in te richten. “Het is van belang dat bedrijven inzien welke voordelen de hybride professional met zich meebrengt”, klinkt het bij het bedrijf. “Door de vrijheid die deze professionals hebben, staan ontwikkeling en ontplooiing centraal en zullen zij nieuwe inzichten aandragen, waar organisaties van zullen kunnen profiteren. Ook zullen zij zich uiteindelijk meer betrokken voelen bij de organisatie wanneer zij er met veel verantwoordelijkheid en vrijheid deel van uit maken, waardoor bedrijfsresultaten stijgen. De goodwill die een organisatie creëert bij een professional zal meer dan goedgemaakt en terugbetaald worden."

 

Ook als jonge professional doe je er goed aan om bij rekruteringsgesprekken de vraag op te werpen of je ook een activiteit mag ontwikkelen naast wat je voor je werkgever gaat doen. Is het antwoord een nee, dan ga je beter niet bij deze organisatie aan de slag. Niet alleen omdat dit erop wijst dat de organisatie er verouderde gedachten over werken op nahoudt, maar ook omdat ze je zo de kans ontneemt om voor jezelf een vangnet uit te bouwen tegen het ogenblik dat je eventueel het slachtoffer wordt van een reorganisatie.

Vrijdag 18 November 2016 om 15:0

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //