De ideale starter anno 2019

Ga je dit jaar officieel van start op de arbeidsmarkt? Dan moet je zeker weten dat jouw carrière er heel anders zal uitzien dan die van je voorgangers. Wij schetsen alvast een beeld van de ideale starter anno 2019.

De ideale starter anno 2019

De ideale starter is vooral iemand die zichzelf door en door kent. Want zeg nu eerlijk: wanneer jij niet weet wie je bent en waarvoor je professioneel staat, waarom zou een potentiële werkgever dat dan wel moeten weten? Jezelf kennen en jezelf vervolgens vermarkten, daar draait het in 2019 allemaal om. Vermarkten, hoe doe je dat? Door van jezelf een begeerlijk merk te maken. Dat doe je met een website, met (digitale) visitekaartjes, met een sterke présence,... Kortom, dat doe je door rond jezelf een herkenbare identiteit te creëren die je aantrekkelijk maakt voor potentiële werkgevers.

 

Carrièreperspectief

Maar er is meer. Een goede baan betekent in 2019 niet langer alleen maar (meer) centen verdienen. Zelfontplooiing, zingeving en de ethische waarden van een bedrijf zijn vandaag minstens even belangrijk voor startende jongeren. Die drie dingen zorgen er immers voor dat je jezelf lekker in je vel zal voelen, minder stress zal hebben en een duidelijker carrièreperspectief voor ogen hebt. Die drie dingen kwamen samen met het moment dat de eerste millennials zich op de arbeidsmarkt gingen bewegen. Zij zijn het die de verschillende facetten van leven en carrière heel anders zijn gaan zien en voor een structurele ommezwaai zorgen wanneer het aankomt op de dynamiek tussen werkgever en werknemer.

 

Realistische objectieven

En dan is er opnieuw jezelf kennen, vooral wanneer je uiteindelijk op de werkvloer belandt. Daar is het kaderen van realistische doelstellingen (door jezelf, maar ook door je baas) op korte en middellange termijn van levensbelang indien je je carrière wilt voortstuwen en professioneel op een degelijke kruissnelheid wil blijven houden. Daar komt ook nog waardering bij van je baas en collega's, structuur en een bedrijfscultuur waarin je ook je persoonlijke aspiraties kan herkennen. Alleen zo kan je gewapend en beschermd elke werkdag professioneel op je best zijn.

 

Vrijheid om te kiezen

Om professioneel op je best te zijn, moet je echter ook nog een andere superbelangrijke variabelen in overweging nemen: vrije keuze en persoonlijke vrijheid. Jawel, ook als starter heb je de vrijheid om te kiezen en keuzes te maken die jouw persoonlijke en professionele vrijheid vleugels kunnen geven. Een studie van de Universiteit van Maastricht en de Hong Kong University of Science and Technology geeft immers aan dat (een gevoel van) vrije wil een groter gevoel van voldoening op het werk geeft, ongeacht wat voor werk je doet of waar je het doet. Het onderzoek dat dit tracht duidelijk te maken werd gepubliceerd in het Personality and Social Psychology Bulletin. Dat onderzoek keek naar gegevens die over een periode van achttien jaar werden verzameld uit veertienduizend deelnemers in zestien landen. Vrijheid of toch tenminste het gevoel ervan is dus een belangrijk motor om jou professioneel aan de gang te houden.

 

Geen jobs maar vaardigheden

Ook belangrijk is dat je niet langer denkt in termen van jobs, maar wel in functie van vaardigheden of beter nog: jouw capaciteit om jezelf nieuwe vaardigheden snel eigen te maken. Jouw eigen (verworven of nieuw aan te leren) vaardigheden gaan immers meer dan ooit jouw carrièrepad bepalen. Het is niet langer zaak om een jobomschrijving te zien en jezelf dan als een kameleon in het keurslijf van die jobomschrijving trachten te wurmen. Jij bent professioneel wie jij bent. Het is aan bedrijven om beter hun huiswerk te maken en naar de mens achter de starter te kijken. Iemand aanwerven om zijn kant-en-klare vaardigheden is vandaag een haast absurd gegeven omdat technologie, processen en businessmodellen momenteel zo snel veranderen dat je er van gaat duizelen. Vooral bedrijfsleiders moeten op dat vlak een mindswitch maken. Zij (of de respectievelijk HR-verantwoordelijken) maken immers alsmaar langere en gedetailleerdere functieomschrijvingen voor nieuwkomers in een krampachtige poging om toch nog gelijke tred te houden met een steeds complexere en vluchtigere arbeidsmarkt.

 

Platformeconomie

En dan is er de (komst van de) platformeconomie die in alle geledingen van de maatschappij haar doorgang heeft gevonden. Dat gaat van het boeken van een hotel over een leuk reisje tot het zoeken en vinden van een job. De platformeconomie gaat de gig economy verder aanzwengelen en mensen en werk op een nieuwe manier met mekaar verbinden. Jawel, ook jij bent betrokken partij. Dat vraagt als starter om een compleet nieuwe visie op de dingen, weg van de rigide organisatiestructuren zoals die tot op vandaag hebben bestaan. En weet je wat? Dat is eigenlijk goed nieuws want heel wat organisaties zoals die al decennia lang bestaan missen iets waar jij als beloftevolle starter  op de arbeidsmarkt vast en zeker naar op zoek gaat: snelheid, informele omgangsvormen, soepelheid en creativiteit.

Dinsdag 22 Januari 2019 om 17:30

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //