Deze eigenschappen tonen dat je kan leiden

Organisaties beseffen steeds beter dat logge structuren en vaste functies niet echt meer van deze tijd zijn en proberen zich flexibel op te stellen door veel met projecten te werken. Projecten moeten tot een goed einde worden gebracht door vlot draaiende teams, en in een dergelijk team is er altijd iemand die het voortouw moet nemen en leiding moet geven. Dat betekent met andere woorden dat je in je carrière steeds meer kansen zal krijgen om je als leider op te werpen. Daarom doe je er goed aan

Deze eigenschappen tonen dat je kan leiden

Wat is een leider?
Leiderschap wordt over het algemeen gedefinieerd als de mate waarin iemand in staat is om anderen te beïnvloeden en te motiveren om een bijdrage te leveren tot het succes van organisaties. Hoewel elke leider verschillend is, hebben alle echte leiders toch de volgende vijf kenmerken gemeenschappelijk.

Visie
Een leider is iemand die op lange termijn kan denken en doelstellingen kan vooropzetten voor die lange termijn. Hij weet dat de weg naar die doelstellingen geen rechte lijn volgt, maar hij heeft wel altijd het kompas in handen dat naar die doelstellingen leidt. Hij of zij sleurt het team mee over de obstakels die onvermijdelijk altijd op de weg naar het doel opdoemen. De leider houdt de doelstellingen voor ogen, maar vergeet daarbij het heden en het verleden niet. Honderden leiders hebben zich al de tanden stuk gebeten door te veel te focussen op de doelstelling en daarbij de bedrijfscultuur en de traditie uit het oog verloren.

Zicht op obstakels
Kenmerkend voor leiders is dat ze heel goed de risico’s in kaart kunnen brengen die het bereiken van de doelstelling in de weg kunnen staan. De “zwarte zwaan” kan natuurlijk niemand vermijden, maar goede leiders sluiten toch zoveel mogelijk de nadelen van het toeval uit. Als er toch obstakels opduiken, is het kenmerkend voor leiders dat ze kalm blijven en heel pragmatisch aan een oplossing kunnen werken. Johnny Thijs, de voormalige topman van B-Post, zorgde er ondanks de terugval van de briefwisseling voor dat zijn organisatie winstgevend bleef.

Talent herkennen en beter maken
Goede leiders willen niet tot elke prijs zelf de beste zijn. Haantjesgedrag is voor mannelijke en vrouwelijke leiders eigenlijk uit den boze. Ze erkennen spontaan wie van het team voor bepaalde deeltaken beter is dan zijzelf, en ze spelen eigenlijk de rol van de spelverdeler in het voetbal. Bovendien zorgen ze er ook voor dat medewerkers de kans krijgen hun specifieke talenten te ontwikkelen, zodat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan het einddoel.

Snel schakelen
Leiders weten niet alleen op voorhand de obstakels en de risico’s goed in te schatten, ze slagen er ook in om snel te schakelen en flexibel het geweer van schouder te veranderen als de omstandigheden dat vereisen. Als je een taak moet uitvoeren op een bepaalde manier, maar omwille van de omstandigheden voor een andere methode kiest en toch tot een goed resultaat komt, bewijs je dat je leiderschapsvaardigheden hebt.

Jezelf in vraag stellen
Goede leiders rusten niet op hun lauweren, erkennen de kracht van teamwerk en huiveren ervoor om de pluimen op eigen hoed te steken. Ze blijven zich altijd opnieuw in vraag stellen om zo te proberen de lat altijd weer ietsje hoger te leggen.

Dinsdag 9 Juni 2015 om 14:0

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //