Deze herstellingskosten moet je als huurder betalen

Nu je gaat werken, verlaat je ook je ouderlijke huis. Je huurt voortaan een appartement, een studio of een klein huisje. Maar wat gebeurt er als er iets stuk gaat in je huurpand. Voor welke herstellingen sta jij in en wat kan je van je verhuurder verwachten?

Deze herstellingskosten moet je als huurder betalen

Stel: de boiler in het appartement dat je huurt doet het niet meer.  Of je moet een loodgieter laten langskomen omdat je toilet ‘blijft lopen’. Moet jij dan de kosten daarvan betalen of kan je vragen dat je verhuurder die te zijnen laste neemt?
 

Wat zegt de wet?

Je verhuurder staat in voor de grote herstellingen en de grote onderhoudswerken die nodig zijn aan het pand dat je huurt. Hij moet ook de kosten betalen van herstellingen (of vervangingen) die nodig zijn door ouderdom, slijtage of overmacht. Jij staat op jouw beurt in voor kleine herstellingen en herstellingen die nodig zijn door je fout of deze van mensen die bij jou wonen of op bezoek komen.

Bij een discussie of iets een grote dan wel een kleine herstelling is, heeft de rechtbank het laatste woord. Voor wat betreft het Brusselse gewest bestaat er wel een lijst van welke herstellingen ten laste van de huurder of verhuurder zijn (zie https://huisvesting.brussels/). Deze lijst kan ook als aanknoping worden gebruikt als je een huisje of appartement huurt dat in Vlaanderen of Wallonië gelegen is.
 

Je moet verwittigen

Als er een herstelling moet gebeuren die je verhuurder moet betalen, dan moet je je verhuurder daarvan wel verwittigen. Je moet hem ervan op de hoogte brengen dat er zich een probleem voordoet en hem vragen om het nodige te doen voor de herstelling. Je verhuurder kan nu eenmaal niet weten dat er iets mis is met het huurpand. Verwittig je je verhuurder niet en wordt de schade aan het huurpand daardoor groter (bijvoorbeeld  als er ergens een lek is) dan draai jij voor deze schade op.
 

Andere afspraken kunnen niet

Als er in het huurcontract een regeling staat die minder gunstig voor je is, dan moet je je nog geen zorgen maken. Deze clausule is nu eenmaal niet geldig. Van de wettelijke regels kan er namelijk niet in jouw nadeel worden afgeweken.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Vrijdag 30 November 2018 om 15:30

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

// //
// // //
// // // //