Digitalisatie / automatisatie van jobs: staat ook jouw baan op de tocht?

In de jaren 60 voorspelden vooraanstaande futurologen dat we tegen het jaar 2000 met individuele voertuigen door de lucht zouden klieven. Van die voorspelling is niets in huis gekomen, daar zal je ondertussen wel achter zijn. Nu zijn het (opnieuw) de robots en de digitalisatie van jobs die ons leven (en onze jobs) wel eens disruptief overhoop zouden kunnen gaan gooien. Waarheid of bakerpraatje?

Digitalisatie / automatisatie van jobs: staat ook jouw baan op de tocht?

Een recente studie van de Nederlands bank ING schatte dat 35% van de banen een grote kans heeft om geautomatiseerd te worden en dus te verdwijnen. Tijd om er arbeidsdeskundige Jan Denys van Randstad bij te halen. Denys is een man die de arbeidsmarkt sinds decennia lang op de voet volgt en zich enkel laat verleiden door uitspraken op dat vlak wanneer die ook onderbouwd zijn met betrouwbare feiten en cijfers. Jan Denys: "De jaarlijkse jobdestructie door technologische evoluties zoals digitalisatie en robotisering zit momenteel rond de 2%. En: er komen ook nieuwe jobs bij door de digitalisering. Je moet dat hele doemdenken rond het afkalven van de arbeidsmarkt ten gevolge van robotisering en dies meer dus met een flinke korrel zout nemen."

 

Geen nattevingerwerk

Het klinkt alvast niet gek als uitgangspunt want de gedigitaliseerde arbeidsmarkt creëert ook nieuwe jobs als daar zijn: gamification designer, 3D printing specialist, drone dispatcher (hallo, Amazon?) of ook deorganizer (dat is iemand die digitaal overgeorganiseerde bedrijven terug op het rechte pad zet). Jan Denys: "Digitalisatie zorgt voor meer efficiëntie en zo kunnen we meer tijd maken voor groei die op haar beurt dan weer nieuwe jobs zalt teweegbrengen. Doe daar nog een plethora aan banen bij die door die digitalisering het levenslicht zien en zo wordt het plaatje gelijk een stuk positiever. Digitalisering kan leiden tot meer dan driehonderdduizend nieuwe banen tegen 2020. Dat is geen nattevingerwerk, maar wel de conclusie van een studie van de gerenommeerde onderzoeksorganisatie The Boston Consulting Group in het 'Digitizing Belgium'-rapport dat is uitgevoerd in opdracht van Google."

 

Geen paniekvoetbal

Denys ziet de toekomst op dat vlak dan ook positief tegemoet. Jan Denys: "Davis and Haltiwanger zijn twee gerenommeerde Amerikaanse onderzoekers die jobdestructie door digitalisering en robotisering (weliswaar voor de Amerikaanse arbeidsmarkt) hebben bestudeerd over een periode van vijfentwintig jaar. Wat blijkt: er was in al die tijd nauwelijks jobdestructie (los van conjuncturele dips), er is zelfs jobcreatie. Voor België heb ik geen gelijkaardige cijfers, maar je kan je wel inbeelden dat ook hier zich een gelijkaardige trend voordoet. Laten we dan ook geen paniekvoetbal spelen en ons vooral op de feiten, cijfers en de positieve kanten van de digitalisering van de arbeidsmarkt concentreren.”

 

Donderdag 20 Oktober 2016 om 12:30

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //