Diploma’s: meisjes studeren beter dan jongens

De cijfers van de VDAB over de schoolverlaters van de lichting 2011-2012 spreken boekdelen: meisjes studeren gemiddeld beter dan jongens, en bovendien zijn ze ook nog eens sneller aan het werk. Hoe komt dat eigenlijk?

Diploma’s: meisjes studeren beter dan jongens

Dat meisjes door de band genomen sneller werk vinden dan jongens, houdt onder meer verband met de economische crisis. Traditioneel is het zo dat vrouwelijke studenten vaker kiezen voor opleidingen die minder gebonden zijn aan de staat van de economie. Verpleegkunde is het duidelijkste voorbeeld: de bacheloropleiding krioelt van de vrouwelijke studenten, die na afstuderen de jobs voor het uitkiezen hebben. Dat verklaart alvast ten dele waarom net geen 90% van de vrouwelijke afgestudeerden na een jaar aan de slag was, terwijl dat bij de mannen maar goed 86% was. Maar er is meer aan de hand, want meisjes zijn gemiddeld ook hoger geschoold dan jongens. En dat is niet alleen in Vlaanderen zo, het is een internationale trend.

 

Meisjes zijn sneller volwassen

Hoe dat precies komt, daar zijn de heren (en dames!) wetenschappers het niet over eens. Toch lijkt het erop dat meisjes gemiddeld wat sneller volwassen worden en ook als student meer geneigd zijn om plichtsgetrouw hun schoolwerk af te haspelen. Een cultureel fenomeen of toch eerder een kwestie van aanleg?
Zoals wel vaker ligt de waarheid wellicht ergens in het midden. Bij de opvoeding van meisjes wordt er traditioneel wat meer de nadruk gelegd op verantwoordelijkheidsbesef, terwijl het van jongens makkelijker wordt aanvaard dat ze 'speelvogels' zijn. Tegelijk zijn meisjes over het algemeen eerder volwassen en gaan ze eerder aan het puberen, waardoor hun hersenen letterlijk sneller rijpen. Bij veel jongens komt het verstand zoals in de bekende uitdrukking 'niet voor de jaren'.

Meisjes hebben een betere studiemethode

Dat alles zou kunnen verklaren waarom meisjes bij het begin van hun studentenjaren een kleine voorsprong hebben op jongens. Ze behalen namelijk betere resultaten op de middelbare school, zijn op die leeftijd sterker in plannen en prioriteiten stellen en hebben misschien ook een betere studiemethode ontwikkeld. Kortom: ze mikken wat hoger bij het uitkiezen van een voortgezette opleiding. Als klap op de vuurpijl zijn de hersenen van jongvolwassenen niet 'af' wanneer ze de middelbare school verlaten. Het staat vast dat de prefrontale cortex, in veel opzichten de kroon op onze grijze massa, zich anders ontwikkelt bij jonge mannen en vrouwen. Meisjes hebben gemiddeld een voorsprong in hun taalgevoel, terwijl jongens in die periode motorisch sterker worden en een wat beter ruimtelijk inzicht hebben.  

 

Meisjes schatten zichzelf beter in

Bovendien blijken meisjes hun capaciteiten beter in te schatten dan jongens, want eenmaal in het hoger onderwijs zijn hun slaagpercentages duidelijk hoger. Op dat moment hebben trouwens al meer jongens dan meisjes besloten dat verder studeren helemaal niks voor hen is, en het mag duidelijk zijn dat laaggeschoolden zwaar oververtegenwoordigd zijn in de werkloosheidsstatistieken. En daarmee is de cirkel rond. 

Dinsdag 14 Mei 2013 om 8:41

Manu Sinjan

// //
// // //
// // // //